Följ med på en inre resa

Hade du velat vara med på det heliga berget när Reikins grundare Mikao Usui fick Reikin till dig? Nu kan du göra det! 

I samband med Reikins hundraårsjubileum (1922-2022) erbjuder Reikiförbundet och Reikiportalen en inre resa. Den är kostnadsfri, du behöver varken pass eller köa i några säkerhetskontroller och du slipper branta klättringar och skoskav. Den Guidade Reikin för dig tillbaka till år 1922 när den andliga sökaren Mikao Usui besteg det heliga berget och Reikin kom till honom. Bara sätt dig eller lägg dig bekvämt till rätta, och känn vad som kommer till dig.

Guidningen börjar med 3 minuter förklaring om vem Mikao Usui är, följt av 24 minuter inre resa. Den finns på youtube och på Reikiportalen där du även får källor och hänvisningar till guidningen.

Mycket nöje!

PS! Har du hittat till 7-7-7?