Angelic Reiki Professionell Utövare Boden

Syftet med denna workshop är att utrusta dig med en fantastisk energi på ett professionellt sätt. Den handlar framförallt om behandlingssituationen och hur du ger professionella behandlingar.

Förkunskaper: Angelic Reiki 3&4. Det är också fördelaktigt (men inte nödvändigt) att du gett åtminstone 3 stycken Angelic Reiki behandlingar.

Denna workshop är i två delar.

Del 1 fokuserar på den andliga principen som är inblandad i Angelic Reiki som en helande modalitet. 2 dagar

Del 2 innehåller företagande och hur man driver healingmottagning. 1 dag

Kursplan

Del 1 – 2 dagar

 • Ett renande och en rening från väsen
 • Två initieringar till Angelic Reiki 4 och Nivån 3 och 4, Ärkeänglarnas initiering med den mäktiga Sarim.
 • Två nya helande metoder, ”Helande av den eteriska kroppen” och ”Sfäriskt helande”.
 • Information om de två typerna av helande som används i Angelic Reiki, Magnetiskt- och Radiatoriskt helande.
 • Att arbeta med den kännande kroppen.
 • Återblick om hur man renar och tillägnar ett utrymme, och syftet och meningen med detta i en helandesituation.
 • Att hela in i döden och en förståelse av döden och dödsprocessen.
 • Sjukdomens natur och dess konsekvenser i en helande situation.
 • Helandesessionen:
  • Sekretess
  • Varaktighet
  • Kunskap att kunna lyssna och kommunicera.
  • Feed back

Del 2 – 1 dag

Del 2 täcker de praktiska och andliga frågor som är inblandade i att vara en Professionell Utövare.

Det är inte bara det vardagliga som behöver förstås utan också de esoteriska och andliga principerna som finns bakom var och en av dessa områden.

Här på Inner Peace by Känsla finns ett stort intresse för skapandekrafter och företagande, här får du värdefull information.

Diplom ges av din Master Teacher.

Pris: Del 1: 3 800 kr, del 2: 1 900 kr

Intresserad av Angelic Reiki för eget bruk? Det räcker med 2 dagar och del 1.

Vill du fördjupa dina kunskaper i att ge Angelic Reiki professionellt, eller vill du bli Angelic Reiki Master Teacher och hålla egen undervisning? Då behöver du alla 3 dagar, både del 1 & 2)

 

Kursen hålles av Anna-Sofia Giese Vesterlund i Kroppsbalans lokaler

22-23-24 mars (alla tre dagar kl 9-17)

Läs mer Angelic Reiki ® – Känsla.nu (kansla.nu)

Kursinformation

22 mars 2024, 09:00
Kursplanen följer Reikiförbundets rekommendationer