DISTANSUTBILDNING / SJÄLVSTUDIEKURS I EGEN TAKT

I våra kurser får du tillgång till en online-portal som innehåller allt material du behöver. Du får även tillgång till en arbetsbok som gör det enkelt att följa varje moment och bocka av det du lärt dig. Du går utbildningen i egen takt och startar när du vill samt får support när du behöver. Du kan boka samtal och support via telefon, Skype eller Teams för att få individuell hjälp och ställa frågor. Jag svarar snabbt på mejl så den vägen går också bra.

Kursinformation

13 november 2023, 00:00
Kursplanen följer Reikiförbundets rekommendationer