Grundkurs – Reiki Steg I 2-3 december 2023

Grundkurs – Reiki Steg I i Dalarna, Borlänge 2-3 december med Jessica Gröger

Reikin öppnar upp för din andlighet, ökar din medvetenhet, är personlighetsutvecklande och upplevs ofta som en start in i något nytt.

Reikin är en bra grund att stå på för vidare energiarbete. Reikin är godkänd som Friskvårdsbidrag.

  • Du får lära dig grunderna i Reiki för att sedan kunna behandla dig själv och andra, djur, växter m m. Reikins historia, forskning inom Reiki
  • Kroppens energisystem
  • Pendel i behandlingarna
  • Spaceclearing (rening av rum och person)
  • Guidade meditationer
  • Du får under helgen initieringar/energiöverföringar som öppnar upp din kanal för att du skall kunna mottaga, lagra och vidarebefordra energin i ett fritt flöde. Reikienergin har du sedan tillgång till resten av livet.
  • Datum för kursen är lördag – söndag 2-3 december 2023. Kl 10.00-18.00 båda dagarna
  • Behöver du logi? Kontakta Gylle Hotell. Uppge Jessica Gröger kurs,  så erhåller du rabatterat boende. www.gyllehotell.se/
  • Jag är utbildad hos William Lee Rand, Christa Faye Burka samt Matthew Sword

Läs mer om mig på www.jessicagroger.se

Kursinformation

02 december 2023, 10:00
Kursplanen följer Reikiförbundets rekommendationer