Holy Fire® III Usui-Reiki 1, Göteborg

Du får förmågan att överföra Reikienergi med hjälp av dina händer till dig själv, andra människor, djur, växter, mat, m.m. Kursen innebär också andlig/personlig utveckling. Holy Fire®3 förstärker Reikisystemet. 2 dagar + uppföljning & support. https://reikikliniken.se/kurser/reiki-1/

Kursinformation

16 januari 2021, 00:00
Telefonnummer: 070-227 61 01
Kursplanen följer Reikiförbundets rekommendationer