Holy Fire®3 online Usui-Reikimaster i Göteborg

Alla har stor nytta av denna kurs, samtidigt som det även är en lärarkurs. Kursen ger dig potentialen till mycket kraftfullt helande och personlighetsutveckling. På ART-kursen som är före denna, men som även ingår första dagen i denna kurs, får du tillgång till Usuimaster-symbolens energi, och på denna masterkurs höjer vi energinivån ytterligare med Holy Fire®-symbolen. Denna energi är mycket värdefull för alla; renande, helande och vägledande. 3 dagar. Ingår uppföljning & support. Mer info: https://reikikliniken.se/kurser/reikimaster/

Kursinformation

29 april 2021, 00:00
Telefonnummer: 070-227 61 01
Kursplanen följer Reikiförbundets rekommendationer