Holy Fire®4 Avancerad Reikikurs

Du initieras till masterenergin vilket förhöjer din energifrekvens och ökar styrkan på din Reikienergi. Du lär dig också några extra Reikitekniker. 1 dag + uppföljning & support.

Kursinformation

22 maj 2021, 09:00
Kursplanen följer Reikiförbundets rekommendationer