Holy Fire®III Reiki 2

Två dagar plus uppföljning och support

Har du gått grundkursen i Reiki och känner dig redo att gå vidare? Då är du välkommen att ta nästa steg. Du utvecklar dina kunskaper i Reiki men nu på en betydligt högre nivå. Du utvecklar din intuition och lär dig sända Reiki på distans oberoende av tid och rum. Du kan sända Reiki till dig själv, andra personer eller situationer i dåtid, nutid och framtid. Du får nycklar att påverka skeenden på ett positivt sätt.

Kursen är kreativ och lustfylld och du får tillgång till reikienergin på ett helt nytt sätt. Du lär dig skicka läkande energi med hjälp av symboler och olika metoder att sända Reiki. En metod som du får lära dig är att sända Reiki med hjälp av kristaller.

Symbolerna används för att rikta och förstärka reikienergin och kan liknas vid nycklar som öppnar för ett högre medvetande. Du kan också se dem som knappar till universum och det högsta medvetandet och de fungerar varje gång du trycker på dem. Kursen följer Reikiförbundets rekommendationer för innehåll.

TID: Den 1-2 april 2023 kl 10:00 -17:00 båda dagarna

Läs mer på hemsidan under kurser och event

Kursledare: Ann Gripenlöf är master och lärare i Holy Fire®III Reiki
Anmälan: Till anngripenlof@gmail.com eller sms 070-6290344
Kursavgift: 2900 kr var av 1000 kr i anmälningsavgift för att reservera platsen. Du betalar anmälningsavgiften så snart platsen är bekräftad. Resterande belopp (1900:-) betalas senast en vecka före kursen.

Kursinformation

01 april 2023, 10:00
Kursplanen följer Reikiförbundets rekommendationer