Holy Fire®IV Avancerad Reikikurs i Göteborg

Du initieras till masterenergin vilket förhöjer din energifrekvens och ökar styrkan på din Reikienergi. Du lär dig också några extra Reikitekniker. 1 dag + uppföljning & support. Mer info:

Kursinformation

22 oktober 2021, 09:00
Kursplanen följer Reikiförbundets rekommendationer