Holy Fire®IV Usui-Reiki 1 i Göteborg

Du får förmågan att överföra Reikienergi med hjälp av dina händer till dig själv, andra människor, djur, växter, mat, m.m. Kursen innebär också andlig/personlig utveckling. Holy Fire®3 förstärker Reikisystemet. 2 dagar + uppföljning & support. https://reikikliniken.se/kurser/reiki-1/

Kursinformation

20 augusti 2022, 09:00
Kursplanen följer Reikiförbundets rekommendationer