Holy Fire®V Usui Reikimaster, Staffanstorp 17-19 november

Att bli Holy Fire® Reikimaster är att ständigt sträva efter att låta Reikin genomsyra alla delar av livet och att låta sig guidas av Holy Fire®-energin längs livets väg. Reikimasterutbildningen är för dig som vill utvecklas personligt, själsligt och spirituellt på en hög nivå. När du går Holy Fire®V Usui Reikimaster får du tillgång till de högfrekventa energier som krävs för att kunna förmedla upplevelser, placeringar och tändningar och därmed kunna hålla kurser och utbilda nya Reikiutövare.

Reikimasterutbildningen är i sig kraftfullt helande och spirituellt fördjupande. Den omfattar 3 heldagar och bland annat följande ingår:

– Flera djupt helande upplevelsemeditationer

– Placering av Mastersymbolen

– 4 Mastertändningar för Holy Fire® -energin

– Teoretisk/esoterisk kunskap

– Avancerade Reikitekniker för helande och för manifestationer

– Praktiska övningsmoment för healing och för att stärka den egna kopplingen till Reiki-energin.

– Att hålla Reikikurser och att bygga upp en verksamhet.

– Reikimastermanualer, boken ”Reikins själ” samt fika.

– Pris: 9100 kr

– Plats: Garden of Feathers, Staffanstorp

– Anmälan och frågor: susanne.scheele.gof@gmail.com

– Hemsida: www.garden-of-feathers.com

Den femte uppgraderingen (V) av Holy Fire® är en uppgradering av Holy Fire®III och har tilläggsnamnet Världsfred.

Holy Fire® är ett registrerat varumärke som tillhör William Lee Rand.

Kursinformation

17 november 2023, 09:00
Kursplanen följer Reikiförbundets rekommendationer