Masterkurs Usui/Holy Fire® III

Varmt välkommen att ta din personliga och andliga utveckling ett steg längre genom att utbilda dig till Usui/Holy Fire III ART Reiki Master Teacher
Efter kursen kommer du själv att kunna utbilda andra i alla Reiki stegen, men du kan också gå kursen utan att vilja bli lärare.

Under 3 hela dagar kommer fokus ligga helt och hållet på din egen utveckling. Holy Fire energierna hittar dig precis där du är och du visas på möjligheten att både rensa gamla mönster och skapa nya. För varje initiering/placering kommer du närmare ditt autentiska jag och din högre intelligens. Du går aldrig djupare eller får mer än du klarar av. Processerna kan bli både djupa och omvälvande beroende på vart du befinner och vart du vill. Det är alltid din fria vilja som råder.

Vi varvar teori och praktik och du kommer få gott om tid att öva och pröva tillsammans i en trygg och tillåtande miljö. Du får konkreta verktyg när det gäller att hålla svåra, tuffa samtal i syfte att göra dig till en trygg, inkännande och kompetent Master/lärare.

Innehåll:

 • Initieringar/placeringar/tändningar i Holy Fire III Reiki ART och Holy Fire III Reiki Master
 • Invigningar i Holy Fire III och Divine Love
 • Vägledning och genomgång i hur du gör placeringar i Reiki på alla nivåer
 • Vägledning i hur du själv inviger i Holy Fire III och Divine Love
 • Alla symboler för Reiki Master, Reiki ART och Holy Fire III
 • Tid att öva och praktisera
 • Avancerade Reikimetoder såsom Gyoshi-Ho, Koki-Ho, Joshin Kokyuu-Ho, Reiji-Ho och Shu Chu-Reiki
 • Genomgång hur du ger upplevelsen av Holy Fire Helande
 • Guidade meditationer eventuellt utomhus beroende på väder
 • Auran – se den, hålla den ren och kristallklar
 • Våra Chakran – hur vi använder dem för att känna av, kalibrera och balansera både oss själva samt andra
 • Reikiprinciper och värderingar för en Reiki Master i den nya tiden
 • Samtal kring hur du coachar, vägleder, hanterar svåra samtal etc.
 • Dokumentation vid Reikibehandling, regler och lagar kring arkivering och register
 • Holy Fire III Reiki Master Manual
 • Vår biologi, nervsystem och hur vår självläkning fungerar mha energier
 • Diplom för Usui / Holy Fire III Reiki Master Teacher
 • m m
 • Efter kursen har du möjlighet att delta på våra Reikikurser, etapp 1 och 2. Vi stöttar och hjälper dig igång med din praktik, finns för dig om du behöver bolla tankar och funderingar, både praktiskt och i din egen utveckling – så länge du har behov av det.

Förkunskaper:
Reiki etapp 1 och 2, dock behöver du inte ha gått Holy Fire tidigare för att kunna tillgodogöra dig denna kurs. Alla Reikigrenar är välkomna!

När:
9-10-11 September 2022.
kl. 10.00 – 18.00 (tiderna är ungefärliga)

Pris:
8.500 kr. Om du gått Reiki 1 och 2 för oss betalar du 6.000 kr (2.500kr rabatt)
(vid fakturering av företag tillkommer moms)

för mer info se assent.se/kurser

Kursinformation

09 september 2022, 10:00
Kursplanen följer Reikiförbundets rekommendationer