Online-kurs: Uppgradering Holy Fire® 3

Du som redan redan är master inom Holy Fire® eller Holy Fire® II kan uppgradera till Holy Fire® III. Denna version inkluderar möjligheten att transformera det kulturella jaget till det autentiska jaget. Initieringsproceduren förenklas också. 3 timmar

Kursinformation

12 januari 2022, 18:00