Professionell utövare i Strömstad den 1/10-2/10 09,00-16,30

Den andliga principen som är inblandad i Angelic Reiki som en helande modalitet. samt de praktiska och andliga aspekterna av att vara en healer. Ett renande och en rening från väsen

· Två initieringar till Angelic Reiki 4 och Nivån 3 och 4, Ärkeänglarnas initiering med den mäktiga Sarim.

· Två nya helande metoder, ”Helande av den eteriska kroppen” och ”Sfäriskt helande”.

· Information om de två typerna av helande som används i Angelic Reiki, Magnetiskt- och Radiatoriskt helande.

· Att arbeta med den kännande kroppen.

· Återblick om hur man renar och tillägnar ett utrymme, och syftet och meningen med detta i en helandesituation.

· Att hela in i döden och en förståelse av döden och dödsprocessen.

· Sjukdomens natur och dess konsekvenser i en helande situation.

· Helandesessionen:

· Sekretess

· Varaktighet

· Kunskap att kunna lyssna och kommunicera.

· Feed back

· Hur vi förhåller oss till klienter som äter mediciner.

· Två dagar 3 800 kr

Kursinformation

01 oktober 2022, 09:00