Reiki 1, 2 och Master på distans

Studera Reiki i din egen takt, hemma eller var du själv väljer. Du har ett helt år på dig att avsluta varje Reiki-kurs, och och du behöver mer tid mailar du bara och förlänger din kurstid utan kostnad. Jag finns tillgänglig under hela kursen. Betalningen Swishas och därefter bokas initiering. Teorimaterialet mailas som en digital fil och du har tillgång till vår supportgrupp på Facebook. Varje Reikidel köps och studeras för sig. Har du redan enutbildning från någon annan kursleverantör, mailar du ditt diplom till oss. Du får även en omfattande bonuskurs kring Yrkesmässig hygienisk verksamhet. (Värde på bonuskursen är 2000 kr) Individuella och rullande kursstarter!

Kursinformation

01 oktober 2021, 00:00
Telefonnummer: 0766 45 53 54
Kursplanen följer Reikiförbundets rekommendationer