Reiki I & II enligt Usui/Holy Fire III i Malmö

Grundkursen är uppdelad över två sammanhängande dagar och efter kursen är du Diplomerad Reikihealer
Du ökar i dina frekvenser och får möjlighet att använda denna helande läkande energi efter bara en helg
Reiki 1 Lördag kl 10:00-18:00 Reiki 2 Söndag kl 10:00-18:00
Kurslitteratur: Reiki- Den helande beröringen av William Lee Rand
Teori : energibegrepp, etik, historia, etc Reikiprinciperna
Meditationer
Placering (initiering) för Reiki 1 och 2
Usuis tre pelare: gassho, reiji-ho och chiryo
Praktisera Reiki: ge och ta emot
Handpositioner
Byosen-scanning
Kenyoko- rening
Självbehandling
Patientsäkerhetslagen som berör Reikiutövare
Reiki 2-symbolerna
Koki-ho – blåsa in Reiki
Jacki-kiri Joka-ho – energirening
Beaming – stråla Reiki Gyoshi-ho – sända Reiki med ögonen
Enkaku chiryo – sända Reiki på avstånd
Behandling med alla symboler
Diplom och kursutvärdering
Kursplanen för Reikiförbundets rekommendationer
Om du har några frågor så kontakta mig via
Mail : tessbk1@gmail.com
Mobil : 0760429096 (även Swishnummer)
Lunch, fika och kurslitteratur ingår.
Inbetalning via Swish senast 1 vecka innan kursstart eller kontant på plats enl överenskommelse
Övernattningsmöjlighet inkl. middag finns att köpa till.
Ange intresse i din anmälan.
Välkomna!
Therese Bedmyr Karlsson, Karuna Reiki Master

OBS katt finns i huset

Kursinformation

23 september 2023, 10:00
Kursplanen följer Reikiförbundets rekommendationer