Reiki Master – helgkurs

Har du gått de två första stegen i Reiki och känner att det börjar bli dags att fördjupa din kunskap och höja din energifrekvens ytterligare – då är det dags för Reiki 3 – Master. Master betyder lärare och efter den här kursen har du fått tillgång till så mycket kunskap att du kan lära ut och initiera andra i reiki.

Vanligt är att man går den här kursen för sin egen personliga, själsliga och andliga utveckling i första hand. Man får initieringen till Master och tillgång till starkare energier att arbeta med både för egen del och för att hjälpa andra.

Här går man in i reikienergin för att verkligen lära känna den på djupet. Det bör påpekas att efter en Reiki Master utbildning är man inte “klar” – tvärtom, det är då man verkligen tagit steget att börja på allvar att växa och utvecklas med Reiki som följeslagare i sitt liv och för att hjälpa andra att lära känna och nå insikt om energier i allmänhet och Reiki i synnerhet.

Kursen innehåller:

 • Symbolerna som hör till mästargraden
 • Initieringar, hur de fungerar och hur man ger andra initieringar
 • Boosters för att rena och höja din egen och andras energi
 • Avancerade Reiki Tekniker – ART:
 • Olika metoder för avancerade former av healing
 • Aurarening
 • Ta bort blockeringar av negativ energi
 • Kristallnät
 • Meditationer
 • Att vara Reiki Master och lära ut metoden till andra
 • Omfattande kurslitteratur
 • Diplom

Kursinformation

21 april 2023, 13:00
Kursplanen följer Reikiförbundets rekommendationer