Reiki Master – helgkurs

Har du gått de två första stegen i Reiki och känner att det börjar bli dags att fördjupa din kunskap och höja din energifrekvens ytterligare – då är det dags för Reiki 3 – Master. Master betyder lärare och efter den här kursen har du fått tillgång till så mycket kunskap att du kan lära ut och initiera andra i Reiki.

Vanligast är dock att man går den här kursen för sin egen personliga, själsliga och andliga utveckling i första hand. Man får initieringen till Master och tillgång till starkare energier att arbeta med både för egen del och för att hjälpa andra.

Här går man in på djupet i Reikin för att verkligen lära känna den på djupet. Det bör påpekas att efter en Reiki Master utbildning är man inte ”klar” – tvärtom, det är då man verkligen tagit steget att börja på allvar att växa och utvecklas med Reiki som följeslagare i sitt liv och för att hjälpa andra att lära känna och nå insikt om energimedicin i allmänhet och Reiki i synnerhet.

Kursen innehåller:

Symbolerna som hör till mästargraden

Initieringar, hur de fungerar och hur man ger andra initieringar

Boosters för att rena och höja din egen och andras energi

Att vara Reiki Master och lära ut metoden till andra

Meditationer för mästargraden

Avancerade Reiki Tekniker – ART:

Olika metoder för avancerade former av healing

Aurarening

Ta bort blockeringar av negativ energi

Kristallnät

Chakrabalansering med kristaller

 

Tillgång till slutet Reiki-forum på facebook efter kursen

Förkunskaper: Reiki 1 & 2

Pris: 2 900 kr inkl. moms

 

Läs mer och anmäl dig här: https://reikiakademin.se/reiki-master/

Kursinformation

12 juni 2021, 09:30
Kursplanen följer Reikiförbundets rekommendationer