Reiki Nivå 3 – Art & Master i Karlstad 2 dagar

Har du gått de två första stegen i Reiki och känner att det börjar bli dags att fördjupa din kunskap och höja din energifrekvens ytterligare – då är det dags för Reiki nivå 3 – Art & Master graden. Art står för avancerad healing och Master betyder lärare och efter den här kursen har du fått tillgång till så mycket kunskap att du kan lära ut och initiera andra i Reiki om du så vill.

Den här delen är 2 delad. Första delen som även kallas reiki art ger dig en djupare healing teknik, många fler verktyg att använda. Andra delen blir man initierad mästare över sig själv och man får lära sig redskap som en master ska ha och man lär sig uppbyggnaden av att ha en reiki kurs. Man får tillgång till 2 mastersymboler och dessa symboler är lika heliga som dem 3 första man lär sig i nivå 2. Symbolerna ger djupare läknings frekvens och annars vara väldigt starka. Används i både meditation, behandling och initiering.

Nivå 3 är mycket mer transformerande energi på djupare plan än tidigare.

Kurs information
Förkunskap – Reiki 1 och 2

Pris: 4800:-

Datum 19-20 juni

anmälan via hemsidan http://www.harmonihalsan.se/kurs-utb-event/reiki/reiki-3-master-45173056

Kursinformation

19 juni 2021, 10:00
Kursplanen följer Reikiförbundets rekommendationer