Reiki-samtalet i göteborg + online

Samtalet är en stor och väl så viktig del av Reikibehandlingen, eftersom den kan sätta igång många inre och yttre processer, samt skapa mycket frågor. Samtalet ska vara ett stöd samt hjälpa personen att reflektera och utvecklas. 3 timmar.

Kursinformation

31 mars 2023, 13:00
E-post: