ReikiMaster, Klippan – 3 dgr

Förkunskaper: Reiki 1 + 2 Känner du dig guidad att gå djupare och öppna upp ännu mer för din inre visdom och din förmåga att ge healing? Vill du utbilda andra i denna enkla men kraftfulla gåvan som skapar transformation? När fler och fler öppnar upp för det naturliga energiflödet så hjälper vi till att skapa en kärleksfullare och bättre värld.

Kostn: 4000:- inkl moms, manual, fika och frukt + gemensam återträff

Kursinformation

13 februari 2021, 00:00
Telefonnummer: 0704373307
Kursplanen följer Reikiförbundets rekommendationer