Uppgradering Holy Fire® 3

Du som redan redan är master inom Holy Fire® eller Holy Fire® II kan uppgradera till Holy Fire® III. Denna version inkluderar möjligheten att transformera det kulturella jaget till det autentiska jaget. Initieringsproceduren förenklas också. 3 timmar. Mer info:

Kursinformation

18 maj 2021, 18:00