Uppgradering Holy Fire® III i Göteborg + online

Du som redan redan är master inom Holy Fire® eller Holy Fire® II kan uppgradera till Holy Fire® III. Denna version inkluderar möjligheten att transformera det kulturella jaget till det autentiska jaget. Initieringsproceduren förenklas också. 3 timmar

Kursinformation

07 oktober 2022, 17:00
Kursplanen följer Reikiförbundets rekommendationer