Uppgradering Holy Fire®3 i Göteborg + online

Du som redan redan är master inom Holy Fire® eller Holy Fire® II kan uppgradera till Holy Fire® III. Denna version inkluderar möjligheten att transformera det kulturella jaget till det autentiska jaget. Initieringsproceduren förenklas också. 3 timmar

Kursinformation

20 juni 2023, 17:00
E-post:
Kursplanen följer Reikiförbundets rekommendationer