Usui Holy Fire Reiki I & II

Nya tidens Usui Reiki med senaste versionen av Holy Fire®
Alla kan lära sig att kanalisera Reikienergin. Reikienergin är mycket kärleksfull och helande. Du kan ge den till dig själv och till andra människor, även till djur, platser och situationer. Möjligheterna är oändliga. Reiki går också att skicka på distans.
En kurs i Reiki hjälper dig på din personliga och andliga utveckling. Den höjer din energifrekvens.
Under kursen får du lära dig hur och när du kan använda Reikin. Det ingår initieringar/placeringar. I steg II
Kursinnehållet består av meditationer, energiöverföringar och praktiska övningar såsom behandlingar – att ge reiki till andra och till dig själv. Samt hur vi skickar på distans och vilka regler vi bör hålla oss till när det gäller distanshealing.
Kurs i Usui/Holy Fire® III Reiki
Steg 1 och Steg 2
På fredagen börjar vi kl
13-18. (Om möjligt, kan justeras efter önskemål)
Lördag 10.00-18.00
Söndag 10.00-17.00
Efter kursen kan du ge Reiki till andra och till dig själv. Du få lära dig hur du skickar Reiki på distans och vad du ska tänka på när du arbetar på distans.
Övrigt innehåll Steg I:
Smudge och energirening
Vad är Rei-ki, de olika nivårna. Historik om Usui Reiki och Holy Fire® III.
Reikiidealen
Gassho-meditation, Initieringar/placeringar
Handpositioner, praktisera Reiki, ge en reikibehandling.
Byosen-scanning
Hayashis healingguide
Reiki-klientinformation och Reiki-dokumentation. Etisk kod och kursstandard.
mm
Innehåll Steg 2:
Reikisymbolerna, djupare betydelse hur de används
Test på symbolerna
De olika himlarna
Holy Fire®-Kärlek
Initieringar – placeringar
Fullständig behandling med symbolerna
Praktisera olika Reikitekniker och intuitiv ledning
Skicka Reiki på distans
Placering Upplevelse meditationer
mm
Kursmaterial ingår: Reiki – Den helande beröringen, första och andra gradens manual av William Lee Rand
Pris för steg 1 och 2: 4 500 kr.
Kursmaterial, fika och frukt ingår.
Du är alltid välkommen att kontakta mig för info och anmälan Annelie, 070-768 50 00 eller via mail annelie@axinspirera.se
Varmt välkommen!

Kursinformation

05 november 2021, 13:00
Kursplanen följer Reikiförbundets rekommendationer