Usui Reiki Grundkurs

Reiki är en healingmetod vars energi jobbar med dig och din eventuella klient på flera nivåer som den fysiska kroppen och i din emotionella kropp samt bortom tid och rum. Med en reiki-initiering får du tillgång till den universella healingenergin eller vad som också kallas källan. Under kursen lär du dig handpositioner, att ge behandling till dig själv och så övar du på att ge andra reiki. Allt för att känna reikienergin i vår kropp och att träna på att känna hur det är att ge reiki till någon annan, och att få reiki av någon. Reiki är ett steg i din personliga utveckling och öppnar dig för en större och vidare känslighet inför din inre röst samt för de människor du möter och för omvärlden.

Kursdatum: 22-23/1 kl 10-16 båda dagarna. Vegetarisk lunch serveras under kursen.

Kursen kostar 2800 kronor och du anmäler dig till eva@mamajord.se

OBS! Det finns katter i lokalen.

Kursinformation

22 januari 2022, 10:00
Kursplanen följer Reikiförbundets rekommendationer