Reiki & Forskning

I många länder används Reiki inom den traditionella vården som ett komplement till medicinsk behandling. På dessa kliniker har en hel del forskning gjorts och man har framför allt tittat på hur Reikin effektivt har höjt patienternas livskvalitet. Forskningsresultaten visar tydliga och positiva effekter på kroppens parasympatiska nervsystem. Gång på gång påvisar man att Reiki är orosdämpande, smärtlindrande och att det förbättrar livskvalitén hos patienterna.

Några exempel på länder som använder Reiki i vården är: England, Spanien, Italien, Tyskland, Brasilien och Australien, vilket framkommer i rapporterna som presenteras. I USA erbjuder man Reiki till sina patienter på över 800 sjukhus och här bedrivs också det mesta av forskningen.

Tidigare studier har visat att 50-75 % av människor som drabbats av cancer lider av ångest, stress, depression och t om självmordstankar. De studier som gjorts på cancerpatienter som erbjudits Reiki visar att patienternas livskvalitet förbättras. De känner mindre ångest och oro. De sover bättre och deras allmäntillstånd förbättras väsentligt. Tack vare Reikin har de fått mer energi och orkar därmed den tuffa behandlingen på ett bättre sätt.

Reikins resultat

Här nedan kan du ta del av några av dessa resultat. Vi uppdaterar listan löpande eftersom vi tycker det är viktigt att sprida information om Reikin och dess effekter. Klicka på länkarna för att komma till en svensk sammanfattning av rapporten. Vill du läsa originalrapporten så går det bra att klicka sig vidare inne på sidan.

 

Resultatet av forskningen visar att Reiki på ett effektivt sätt hjälper cancerpatienter att hantera tiden före operation. Oro minskar och livskvaliten förbättras. 

”Self-Efficacy for Coping with Cancer Enhances the Effect of Reiki Treatments During the Pre-Surgery Phase of Breast Cancer Patients”

Anticancer Research 37: 3657-3665 (2017)

 

Resultaten på en studie som genomförts på kvinnor med förlossningsskador eller svåra gynekologiska skador visar att 92% av kvinnorna upplevde mindre smärta efter Reikin och att 96% av kvinnorna upplevde mindre oro efter Reikin. 

”Effects of Reiki on Pain and Anxiety in Women Hospitalized for Obstetrical- and Gynecological-Related Conditions”

Journal of Holistic Nursing, 2020

 

Introduktion av Reiki på Sanford USD Medical Center och 1278 mottog Reiki. När data samlades in och sammanställdes visade det sig att 90 % av patienterna upplevde en förbättring gällande smärta, oro, allmäntillstånd, sömnsvårigheter och illamående.

”Implementation of a Volunteer Reiki Program at an Academic Medical Center in the Midwest”

Journal of Holistic Nursing, Vol 38 (4). 2020

 

DistansReiki är en kostnadseffektiv metod för personer som drabbats av diskbråck. Den här -rapporten visar att 3 st distansReiki på 15 min vardera ger samma resultat som 7-10 besök hos sjukgymnast.

”Effects of Reiki Versus Physiotherapy on Relieving Lower Back Pain and Improving Activiteies Daily Living of Patients With Intervertebral Disc Hernia”

Journal of Evidence-Based Integrative Medicine Volume 23:1-5 (2018)

 

En enda Reikisession gör stor skillnad. Resultaten av den här studien visar tex lägre nivåer av smärta, trötthet, illamående, andfåddhet, depression och oro.

”A Large-Scale Effectiveness Trial of Reiki for Physical and Psychological Health”

The Journal of Alternative and Complementary Medicine, Vol 25, No 12. 2019

 

Reiki vs Placebo. Deltagarna med höga nivåer av oro och depression som mottagit Reiki visade en signifikant förbättring efter fem veckor. Den här förbättringen kunde inte ses i kontrollgruppen som inte mottagit Reiki.

”A Randomised Controlled Single-Blind Trial of the Efficacy of Reiki at Benefitting Mood and Well-Being”

Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, Vol 2011. Article ID 381862

 

En metastudie. Enligt studierna som ingår i metastudien är det påvisbart att Reiki påverkar vårt parasympatiska nervsystem. Reikin är en trygg och säker metod att aktivera den här delen av vårt nervsystem och kan vara en bra metod vid ett flertal hälsotillstånd.

”Reiki is Better than Placebo and Has Broad Potential as a Complementary Health Therapy”

Journal of Evidence-Based Complementary & Alternative Medicine, Vol 22 (4). 2017

 

Forskarrapporten visar en positiv förändring för båda grupper. 94 % av cancerpatienterna och 93 % av övriga patienter uppgav att Reikin gav dem en positiv upplevelse och förändring. 92 % av cancerpatienterna uppgav att de gärna ville fortsätta med Reikin efter avslutad behandling. 

”Symptomatic Improvement Reported After Receiving Reiki at a Cancer Infusion Center”

American Journal of Hospice & Palliative Medicine, 30 (2). 2012

 

En pilotstudie. Resultaten visar att kompletterande åtgärder under kemoterapi (som Reiki eller personligt stöd) är möjliga, accepterande och att de kan reducera behandlingens bieffekter.

”The Effects of Reiki Therapy and Companionship on Quality of Life, Mood, and Symtom Distress During Chemotherapy”

Journal of Evidence-Based Complementary & Alternative Medicine, Vol 20 (1). 2015

 

213 enkäterna som lämnades in efter första Reikisessionen visade att 50 % upplevde en förbättring av sin nedstämhet, oro, ångest, depression, smärta och livskvalitet. Hela 82,6 %  upplevde att Reikin hjälpte dem.

”Integrative Reiki for Cancer Patients: A Program Evaluation”

Intergrative Cancer Therapies, Vol 13 (1), 2014