Välkommen till Reikiförbundets Årsmöte och Reikihelg 6-7 maj i Tomelilla mitt i vackra Österlen

 

Workshop
Ewa Olsson Hermansson föreläser om drömmarnas betydelse och deras inverkan på människors personliga och andliga utveckling.

 • Öka förståelsen för drömmars innehåll och betydelse i ditt liv.
 • Lära dig se symboliken, tecknen och budskapen i dina drömmar.
 • Lära dig förstå betydelsen och innebörden av budskapen.

Ewa har under de dryga 20 åren som hon arbetat med stressrelaterade problem förutom Reiki också haft just drömtolkning och drömvägvisning i sin verktygslåda.  

Var med och påverka
Passa även på att skriva motioner till årsmötet om vad du tycker att Reikiförbundet ska jobba med. Det behöver inte vara någon speciell struktur utan mejla bara några rader till ordforande@reikiforbundet.se senast den 4 april.

Valberedningen är också tacksam för nomineringar. Är du intresserad av att bli suppleant och kan wordpress. Hör av dig till valberedningen Ava Fors avvafo@icloud.com eller 073-045 81 08 om du själv vill eller vet någon annan som kan/vill ha något uppdrag i styrelsen.

På söndagen är mötet både fysiskt och digitalt.

Anmälan
Anmälan görs till ordforande@reikiforbundet.se Gör det så fort du vet så kan vi planera boende m.m. 
 
Reikiförbundet bjuder på fika och frukt båda dagarna samt lunch på söndagen.


  
Program lördag
09,00 Välkommen Ordförande Bengt-Arne Gustavsson inleder
09,50 Föreläsning Ewa Olsson Hermansson
12,00 Lunch
13,00 Ales stenar. Reikiring skapas på plats. Jon förmedlar energin med Digeridoo.
15,00 Fika frukt.
16,30 Gruppreiki
18,00 Gemensam middag.
Under/efter middagen musikframförande av Ananda Brännerud, Johan Sievert, Jon Åkesson
Röding och Malin Milevi.

Program Söndag
09,30 Samling
10,30 Information från ERG Europiska Reikigruppen.
11,00 Mediastrategi
11,30 Lunch
12,30 Årsmöte
14,30 Årsmötet avslutas.
Fika/frukt. Gruppreiki för dem som vill stanna kvar.

 

Dagordning årsmötet

Dagordning 

Plats:

Kallade: Styrelseledamöter samt medlemmar i förbundet

 1. Mötets öppnande
 2. Presentation av sittande styrelse
 3. Val av mötesfunktionärer
 4. ordförande för mötet
 5. sekreterare för mötet
 6. två protokolljusterare
 7. två rösträknare

 

 1. Godkännande av dagordning
 2. Upprättande av röstlängd/deltagarlista
 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
 4. Styrelsens verksamhetsberättelse
 5. Kassörens rapport
 6. Revisorns berättelse och godkännande av denna
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Fastställande av medlemsavgift från årsmötet 2022-årsmötet 2023
 9. Presentation av valberedningens kandidater
 10. Vice ordförande, omval 2 år
  Sekreterare, fyllnadsval 1 år
  Kassör, nyval 2 år
  Utvecklingssamordnare, nyval 2 år
  Hemsidans teknik, nyval 2 år
  Mässansvarig, omval 2 år
  Redaktör för nyhetsbrev och blogg nyval 2 år
  Val av fyra suppleanter 2 omval och 2 nyval 1 år.
 11. Val av revisor och revisorsuppleant
 12. Val av valberedning och sammankallande
 13. Presentation av framtida verksamhet (verksamhetsplan)
 14. Fastställande av budget för verksamhetsåret 2022
 15. Plats för årsmöte 2023 förslag och diskussioner
 16. Övriga ärenden:
 17. Årsmötets avslutande