Save the Date
Välkommen till Reikiförbundets Årsmöte i på Lundsbrunns kurort 20-21 april 2024

Vi bjuder in till två inspirerande dagar:

Workshop och Föreläsning: Mette H Johansson, författare till böckerna ”Från konkurs till miljonär på fyra år med manifestation, magkänsla och hängiven handling” och ”Mirakelkalendern”, kommer hålla föreläsning.

Var med och påverka: Passa på att skicka in dina motioner till årsmötet om vad du tycker att Reikiförbundet bör fokusera på. Det behöver inte vara någon speciell struktur, mejla bara några rader till ordforande@reikiforbundet.se senast den 1 mars.

Anmälan: Mötet på söndagen kommer vara tillgängligt både fysiskt och digitalt. Anmäl dig till ordforande@reikiforbundet.se så snart som möjligt för att underlätta planeringen av boende och andra arrangemang. Ange om du kommer fysiskt eller deltar digitalt.

Reikiförbundet bjuder på fika och frukt båda dagarna samt lunch på söndagen. 

 

Lördagens Program:

 • 09:00 Ordförande Bengt-Arne Gustavsson hälsar välkommen.
 • 09:50 Diskussion om medlemsavgifter, sponsring och mediestrategi och medverkan i Almedalen.
 • 12:00 Gemensam lunch.
 • 13:00 Mette H Johansson Första passet – ”Hur känns det att vara bankrutt, förlora allt och sedan få tillbaka tilliten.”
 • 13:45 15 min bensträckare.
 • 14:00 Mette H Johansson Andra passet – ”Vad är manifestering och hur använder man sin magkänsla för att ta de rätta stegen vidare i livet.”
 • 14:45 Fika och frukt. Möjlighet att köpa böcker och kalender.

Fram till middagen kan vi byta reiki eller njuta av Lundsbrunns spa. Spaentré kostar 295:- för 3 timmar för konferensdeltagare och bokas via spareceptionen på spa@lundsbrunn.se. Ordinarie pris för spa är 595kr/person. Ni uppger då att ni är deltagare på Reikiförbundets årsmöte.

 • 18:00 Gemensam middag.

 

Söndagens Program:

 • 09:30 Guidat besök på Husaby kyrka och Olof Skötkonungs dopplats. Här finns det mer att läsa om platsen: Husaby kyrka – Wikipedia
 • 11:30 Gemensam lunch.
 • 12:30 Årsmötet.
 • 14:30 Årsmötet avslutas. Fika och frukt.

Skicka motioner till ordforande@reikiforbundet.se

 

 

Dagordning årsmötet

Dagordning årsmöte 21 april 2024 

Plats: Lundsbrunns kurort 

Kallade: Reikiförbundets styrelse och medlemmar

Öppnande av utrymmet Dragning av kort

 

 1. Mötets öppnande
 2. Presentation av styrelsen
 3. Val av mötesfunktionärer
 4. ordförande för mötet
 5. sekreterare för mötet
 6. två protokolljusterare
 7. två rösträknare
 8. Godkännande av dagordning
 9. Upprättande av röstlängd/deltagarlista
 10. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
 11. Styrelsens verksamhetsberättelse
 12. Kassörens rapport
 13. Revisorns berättelse och godkännande av denna
 14. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 15. Fastställande av medlemsavgift från årsmötet 2023-årsmötet 2024
 16. Val av ordförande 2 år.
 17. Sekreterare 2 år, medlemsansvarig 2 år, utvecklingssamordnare 1 år, redaktör för nyhetsbrev och blogg 2 år. Val av fyra suppleanter 1 år.
 18. Val av revisor och revisorsuppleant

 

 1. Val av valberedning och sammankallande
 2. Presentation av framtida verksamhet (verksamhetsplan)
 3. Fastställande av budget för verksamhetsåret 2023-2024
 4. Plats för årsmöte 2024 förslag och diskussioner
 5. Övriga ärenden
 6. Årsmötets avslutande