Välkommen till Reikiförbundets Årsmöte och Reikihelg 14-15 maj i Falun

Vi bjuder in dig som medlem i Reikiförbundet till två inspirerande dagar med workshoppar och gruppreiki.

Workshoppar
Lilian Gustavsson: Energiarbete i en Reikiverksamhet – Lilian delar med sig av erfarenheter från 18 års företagande i en smal branch.

Kicki Sjöblom: Slow Flow – Mjuka rörelser som väcker våra kroppar och sinnen till liv.  Här får du rörlighet, styrka och balans, i ett skönt flöde. Med rörelser från Soma Move och yogans värld. Avslutas i stillhet, med fokus på våra andetag.

Anne Ninnas: Klangmeditation – Vibrationerna från Klangskålarna och Gongarna går in och löser upp stagnationer och blockeringar och stämmer våra kroppar och organ. Det är mycket återhämtande.

Var med och påverka
Passa även på att skriva motioner till årsmötet om vad du tycker att Reikiförbundet ska jobba med. Det behöver inte vara någon speciell struktur utan mejla bara några rader till ordforande@reikiforbundet.se senast den 4 april.

Valberedningen är också tacksam för nomineringar. Hör av dig till valberedningen Ann Gripenlöf ann.gripenlof@gmail.com om du själv vill eller vet någon annan som kan/vill ha något uppdrag i styrelsen.

Anmälan
Anmälan görs till ordforande@reikiforbundet.se Gör det så fort du vet så kan vi planera boende m.m. när vi vet hur många som kommer.

Bägge dagarna ställer Jade Europe ut. Marita och Jan som äger företaget berättar om sitt arbete med att leta upp och sälja stenar och kristaller. De kommer även att ha stenar o kristaller till försäljning.
Reikiförbundet bjuder på fika och frukt båda dagarna samt lunch på söndagen.

Program lördag

 • 09.00 Välkommen Ordförande Bengt-Arne Gustavsson inleder
 • 09:50 Gruppreiki
 • 11:15 Klangmeditation Anne Ninnas
 • 12:30 Lunch
 • 14:00 Workshop Energiarbete i verksamheter
 • 15:00 Fika/frukt
 • 16:30 Gruppreiki
 • 18:00 Gemensam middag

Program söndag

 • 09:00 Samling
 • 10:00 Slow Flow
 • 12:00 Lunch
 • 13:00 Årsmöte
 • 15:00 Årsmötet avslutas – fika/frukt
 • Gruppreiki för dem som vill stanna kvar

Välkommen hälsar Styrelsen

 

Förslag till  nya styrelseledamöter

Dessa personer är föreslagna att ni invalda i styrelsen:

Vice ordförande Anna-Sofia Giese Vesterlund – omval 2 år

Sekreterare Malin Nordström – Fyllnadsval, nyval 1 år

Kassör Ulrika Fagervall Lindström – nyval 2 år

Utvecklingssamordnare Linda Jungara – nyval 2 år

Hemsidans teknik Sonja Radisavljevic – nyval 2 år

Mässansvarig Anne Ninnas – omval 2 år

Redaktör för nyhetsbrev och blogg – vakant

Hemsidans innehåll – Tina Berglund – omval 2 år

 

Förslag till val av suppleanter

Marie Sigra – omval 1 år

Sofia Berglund – omval 1 år

Aila Ringblom – nyval 1 år

Carin Johansson – nyval 1 år

 

Förslag till val av revisor

Ann Alpstål Strand Peritia Redovisningsbyrå

 

Dagordning årsmötet

Dagordning för årsmöte 15 maj 2022 kl 13.00 – 15.30

Plats: Falun & Zoom

Kallade: Styrelseledamöter samt medlemmar i förbundet

 1. Mötets öppnande
 2. Presentation av sittande styrelse
 3. Val av mötesfunktionärer
 4. ordförande för mötet
 5. sekreterare för mötet
 6. två protokolljusterare
 7. två rösträknare

 

 1. Godkännande av dagordning
 2. Upprättande av röstlängd/deltagarlista
 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
 4. Styrelsens verksamhetsberättelse
 5. Kassörens rapport
 6. Revisorns berättelse och godkännande av denna
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Fastställande av medlemsavgift från årsmötet 2022-årsmötet 2023
 9. Presentation av valberedningens kandidater
 10. Vice ordförande, omval 2 år
  Sekreterare, fyllnadsval 1 år
  Kassör, nyval 2 år
  Utvecklingssamordnare, nyval 2 år
  Hemsidans teknik, nyval 2 år
  Mässansvarig, omval 2 år
  Redaktör för nyhetsbrev och blogg nyval 2 år
  Val av fyra suppleanter 2 omval och 2 nyval 1 år.
 11. Val av revisor och revisorsuppleant
 12. Val av valberedning och sammankallande
 13. Presentation av framtida verksamhet (verksamhetsplan)
 14. Fastställande av budget för verksamhetsåret 2022
 15. Plats för årsmöte 2023 förslag och diskussioner
 16. Övriga ärenden:
 17. Årsmötets avslutande