Helande händer har alltid varit en del av vår omsorg till varandra. Instinkten att lägga sin hand över det som gör ont är naturlig. Undersköterskor vet att en orolig patient blir lugnare när någon tar sig tid att sitta intill och hålla handen.

Alla människor har en energi. Denna energi kan vi (både medvetet och omedvetet) ge till andra. Med Reiki får vi tillgång till mer mängd livsenergi. Energin ökar dessutom när vi behöver den som mest. Många Reikiutövare berättar att deras helande händer hettar när de befinner sig i närheten av personer som behöver mer mängd energi.

Reiki är en teknik som fullständigt förändrat spelreglerna

När man lär sig Reiki får man en Reikikanal initierad i sin energikropp genom vilken ren livsenergi flödar tjugofyra timmar om dygnet. Man arbetar inte längre med sin egen energi. Istället kopplar man upp sig till universums outsinliga källa.

Du får energi samtidigt som du ger energi

Med Reiki är det så finurligt att man får energi samtidigt som man ger energi. När en Reikiutövare håller en klients hand blir både hon och klienten påfylld av energi. I Sverige används inte Reiki inom sjukvården, men om en undersköterska skulle kunna ge sina patienter Reiki så skulle sköterskan få en vitaliserande paus i sitt arbete. Hon skulle bli gladare, lugnare och skulle kunna fortsätta utföra sitt arbete på ett omsorgsfullt sätt – samtidigt som energin ger patienten läkning.

Hur känns Reiki?

Reiki ger en mjuk, djupavslappnande känsla. Tillståndet är mycket behagligt och många somnar. Något som vanligtvis förknippas med Reiki är utövarens varma händer.

Under Reikibehandling upplever klienten en djup avslappning och ett behagligt lugn. Det är inte ovanligt att klienten somnar till en stund under behandlingen, vilket inte påverkar Reikin att gå dit den behövs.

Hur Reikienergin ska användas bestämmer klientens egen kropp. Av den anledningen säger vi att Reiki prioriteringsläker. Energin går till det som klienten har störst behov av att få hjälp med för tillfället. Generellt läker nyss uppkomna skador snabbare än gamla skador.

90 % av de som fick reiki upplevde förbättring

Hur går en Reikibehandling till?

Under en Reikibehandling ligger klienten på en behandlingsbänk. Om man inte har tillgång till en bänk, eller om klienten av någon anledning inte kan ligga ner, kan behandlingen även utföras när man sitter på en stol. Klienten är alltid fullt påklädd.

Reikiutövaren lägger händerna på olika punkter på klientens kropp (eller håller dem strax ovanför), antingen enligt ett standardschema eller anpassas efter klientens behov. En normal behandling tar cirka en timme. Ofta upplever även Reikiutövaren saker under behandlingen, som exempelvis intensiv värme, pirrningar, stickningar och pulseringar när händerna läggs på olika positioner på klientens kropp. Reiki kan även skickas på distans.

Efter behandlingen följer ofta ett kortare samtal om både klientens och Reikiutövarens upplevelse, vilka kan vägleda klienten i vidare bearbetning av tankar och känslor som kommit upp i samband med behandlingen. Utövare som är medlemmar i Förenade Reikiförbundet har tystnadsplikt.

Utbildningen sätter igång energin

En Reikiutbildning är inte en utbildning till att bli terapeut. Reikiutbildningen är till för att länka en samman med den outsinliga källan så att kroppens energi ständigt förnyar sig, vilket i sin tur innebär att man inte blir dränerad när man ger energi till andra människor. En Reikiutbildning blir alltså ett komplement till de redan välkända terapimetoder som redan finns på marknaden.

De flesta som går Reikiutbildning arbetar med människor i någon form, eller har mycket inom sig som de behöver hela.

Sidan uppdaterad 2024-05-25