DistansReiki 7-7-7

Den 7:e varje månad kl 19:00 öppnar vi en helande Reikicirkel som alla kan ta del av. Du kan både ge och ta emot Reiki. Skicket tar 7 minuter. Rikta energin till Förenade Reikiutövares Reikicirkel. 

Rikta ditt Reikiskick till Förenade Reikiutövares Reikicirkel. Du kan föreställa dig hur alla Reikiutövare sitter tillsammans i en helande cirkel och hur kärleksfull Reikienergi flödar i, genom och runt denna cirkel. När vi ger Reiki tillsammans blir energin mångdubbelt mer kraftfull.

Reiki har en egen intelligens vilken sätter mottagaren i kontakt med sitt eget högre jag. Olika personer kommer därför att förnimma Reikienerign på olika sätt utifrån deras egna behov och önskemål. Du kommer att få det mest perfekta helandet just nu, och det kommer även alla andra i Reikicirkeln att få.

Du kan vara med även om du ännu inte lärt dig att skicka Reiki på distans, det är din intention som räknas. Föreställ dig du kliver in i Reikicirkeln.

Ta gärna hjälp av denna guidning:

 

Följ med på en inre resa

Hade du velat vara med på det heliga berget när Reikins grundare Mikao Usui fick Reikin till dig? Nu kan du göra det! 

I samband med Reikins hundraårsjubileum (1922-2022) erbjuder Reikiförbundet och Reikiportalen en inre resa. Den är kostnadsfri, du behöver varken pass eller köa i några säkerhetskontroller och du slipper branta klättringar och skoskav. Den Guidade Reikin för dig tillbaka till år 1922 när den andliga sökaren Mikao Usui besteg det heliga berget och Reikin kom till honom. Bara sätt dig eller lägg dig bekvämt till rätta, och känn vad som kommer till dig.

Guidningen börjar med 3 minuter förklaring om vem Mikao Usui är, följt av 24 minuter inre resa. Den finns på youtube och på Reikiportalen där du även får källor och hänvisningar till guidningen.

Mycket nöje!