DistansReiki 7-7-7

Den 7:e varje månad kl 19:00 öppnar vi en helande Reikicirkel som alla kan ta del av. Du kan både ge och ta emot Reiki. Skicket tar 7 minuter. Rikta energin till Förenade ReikiUTÖVARES Reikicirkel. 

Rikta ditt Reikiskick till Förenade Reikiutövares Reikicirkel. Du kan föreställa dig hur alla Reikiutövare sitter tillsammans i en helande cirkel och hur kärleksfull Reikienergi flödar i, genom och runt denna cirkel. När vi ger Reiki tillsammans blir energin mångdubbelt mer kraftfull.

Reiki har en egen intelligens vilken sätter mottagaren i kontakt med sitt eget högre jag. Olika personer kommer därför att förnimma Reikienerign på olika sätt utifrån deras egna behov och önskemål. Du kommer att få det mest perfekta helandet just nu, och det kommer även alla andra i Reikicirkeln att få.

Du kan vara med även om du ännu inte lärt dig att skicka Reiki på distans, det är din intention som räknas. Föreställ dig du kliver in i Reikicirkeln.

Ta gärna hjälp av denna guidning:

 

[Meditation DistansReiki den sjunde varje månad klockan 19.00