Här listar vi våra samarbetspartners

I Förenade Reikiförbundet i Sveriges stadgar står att vi ska:

Samarbeta med

    • andra Reiki- och healingorganisationer i och utanför Sverige
    • myndigheter och organisationer
    • hälso- och sjukvården
    • komplementärmedicinen

Dessa samarbeten prioriteras:

  • främjar och stödjer forskning om Reiki
  • främjar och stödjer bildandet av lokala nätverk

 

Våra samarbetspartners

Gefvert försäkringar – För patient- och ansvarsförsäkring.

Reiki-Ringen i Väst Vi har en ömsesidig medlemsrabatt vid medlemskap i båda föreningarna. Om du redan är medlem i en av föreningarna får du 25% rabatt på medlemsavgiften du betalar till den andra föreningen. (Du betalar fullt pris och får återbetalt när du uppvisar medlemsbevis).

 

Villl du samarbeta med oss? Hör av dig till ordförande@reikiforbundet.se