Reikiteknikerna som vi använder oss av idag grundades av Mikao Usui som levde i Japan 1865-1926. Reiki har ingen religiös koppling eller livsåskådning. Metoden används idag över hela världen inom alla kulturer och religioner.

 

Mikao Usai

Reikins grundare Mikao Usui

Usui föddes 1865 i en mindre by i Japan. Han var andra barnet i en syskonskara av fyra. I byn fanns en enkel buddistisk skola vilket anses ha format Usui.[1] Det finns inte mycket historia bevarat om Usui från den här tiden, men vi vet att han tog många arbeten. Bland annat blev han politisk sekreterare vilket innebar mycket resande. Under sin uppväxt studerade han även historia, medicin och anatomi, buddism, kristendom, psykologi, asketism och spådomskonst.[2] Han ställde sig ofta frågan: Vad är meningen med livet? Ju mer kunskaper och insikter han fick så blev det uppenbart för honom att målet med livet är att nå ”An-Jin Ryu-Mei” (kan översättas ungefär: ”tillståndet av totalt mentalt lugn eller komplett stillhet”.)

Insikten fick honom att 1919 söka sig till ett Zentempel i Kyoto och skriva in sig för tre års djup retreat och kontemplation. När de tre åren hade gått hade han fortfarande inte nått det han hade sökt och efter att ha vänt sig till sin Zenmästare begav han sig till Mount Kurama. Han fastade och mediterade under tre veckor. På den tjugoförsta dagen satt han som vanligt i djup gassho-meditation när ett ljussken träffade honom i pannan och han föll medvetslös ner. När han till slut vaknade upp upplevde han hur kroppen vibrerade av energi. Han kände sig utvilad i både kropp och själ. Det här var första gången han upplevde kraften av reiki.

Usui sökte upp sin Zenmästare som bekräftade Usuis upplysning och mästaren föreslog att Usui skulle lära ut det han hade lärt sig. Zenmästaren berättade också att den helande kraften som Usui hade fått var en bieffekt till den stora upplysningen som kommit till honom och att den borde läras ut till för mänsklighetens bästa. [3]

Usui följde mästarens råd och en månad efter sin stora upplevelse på Mount Kurama flyttade Usui till Tokyo och startade “The Usui Reiki Ryoho Gakkai”. Målet med organisationen var att dagligen respektera Reiki och att arbeta tillsammans med reikin och sig själv. Man såg reikin som en universell livsenergi som gav glädje, hälsa och välmående till alla levande varelser. Usui började lära ut sin metod.[4]

I september 1923 drabbades Japan av ett stort jordskalv som resulterade i att mängder med människor dog eller skadades. 1,5 miljoner människor blev hemlösa när 700 000 hus totalförstördes i skalvet och bränder. Usui arbetade hårt med att hjälpa människor som drabbats tillsammans med andra medlemmar i The Usui Reiki Ryoho Gakkai. Usui hade fram till dess varit den enda som kunnat initiera andra till Reikin, men i samband med katastrofen lärde han upp åtta av sina främsta medlemmar så att de också kunde initiera andra till reikin.

Insatserna gjorde Usui berömd i hela Japan och reste runt för att sprida reikin. Under en av dessa resor drabbades han av en stroke och avled i mars 1926.[5]

Chujiro Hayashi

Chujiro Hayashi tar fram Reikin som vi känner den idag

En av Usuis främsta elever var Chujiro Hayashi. Hayashi var läkare i Japanska armén. Usui hade uppmanat Hayashi att bryta sig ur The Usui Reiki Ryoho Gakkai och starta sin egen grupp/organisation. Hayashi följde uppmaningen och startade ”The Hayashi Reiki Kenkyukai”. [6] Medan Usuis sätt att arbeta med reikin skiljer sig från det sättet vi arbetar på idag, så känner vi igen oss mer i Hayashis metod. Han dokumenterade, tog fram handpositioner, införde tydliga metoder för initiering samt använde sig av britsar vid behandlingarna.[7]

Hawayo Takata

Hawayo Takata tar vid stafettpinnen

Hawayo Takata föddes 1900 på Hawaii och av familjeskäl reste hon till Japan i början av 1930-talet. Under sin resa till Japan sökte hon upp Dr Hayashis reikiklinik pga sviktande hälsa och blev botad från sina sjukdomar. Hon blev så tacksam och häpen över reikins effekter att hon gick i lära hos dr Hayashi mot att hon arbetade på hans klinik.

1937 återvände hon till Hawaii och etablerade en reikiklinik. Hon gav behandlingar och undervisade i Shoden och Okuden (det som idag kallas för reiki 1 och reiki 2). Det var först 1970 som hon började undervisa i Shinpiden (masternivån).[8]

Wanja Twan

Wanja Twan tar Reikin till Sverige

Reikin började sprida sig över världen. Den som introducerade reikin i Sverige var Wanja Twan. Wanja flyttade till Kanada när hon var ung och där lärde sig reiki av Fru Takata. Vid sina resor till Sverige spred hon reikin.

Monika Palo, som lärde sig Reiki av Wanjas kollega Irma, berättar:

”Wanja är/var en stark och kraftfull pionjär som utbildade världen över. Hon förmedlade stolt Usuis traditionella linje. Hennes mästare Takata blev en innerlig vän till Wanja. Wanja gjorde återkommande besök till Sverige. Irma var rätt säker på att det var 1982 som Wanja introducerade Reiki i Sverige. Irma Gustafsson (min mästare) var den som hjälpte henne att sprida Reiki bl.a i Sverige. Hon följde Wanja worldwide, till flera länder, i flera år.”

När Förenade Reikiförbundet invigdes i maj 2006 fanns Wanja på plats. Twan avled i september 2019.[9]

 

Vill du göra en spännande meditation? 

I samband med Reikins hundraårsjubileum har vi tagit fram en Inre resa, i vilken du kan följa Mikao Usui till det heliga berget när Reikin föddes.

 

Reiki idag

Det har gått ungefär hundra år sedan Usui fick sin stora upplevelse på Mount Kurama. Idag har reikin spridit sig över världen. Profetian som finns ingraverad på Usuis minnessten är därmed uppfylld.[10]

Gokai – reikins fem principer

Bara för idag

  • Ska jag släppa all min ilska
  • Ska jag släppa all min oro
  • Ska jag känna tacksamhet
  • Ska jag utföra mitt arbete hederligt och ansvarsfullt
  • Ska jag vara vänlig mot alla jag möter

 

Mikao Usui formulerade fem grundprinciper och dessa används som vägledning för personlig och andlig utveckling. Dessa fem principer är en grundpelare inom reikin och finns inristade på Usuis minnessten. Usui själv rekommenderade sina elever att mässa dem två gånger om dagen under gassho-meditation [11], och de kom att bli en viktig del av initieringarna vid Hayashis reikiundervisning.[12]

 

Gokai översätts på många olika sätt, och många variationer finns i litteraturen. Men kärnan är alltid densamma.

”Bara för idag” innebär att man bör leva här och nu, och inte i framtiden. Men det handlar också om att man bör vara rimlig i sina föresatser. Om man t ex föreställer sig att man aldrig mer ska bli arg så är det ett ouppnåeligt mål. Om man däremot begränsar sin tanke till att eftersträva detta bara idag, så blir det ett rimligt mål.

”Ska jag släppa all min ilska” understryker att det inte är något fel i att bli arg – det är både mänskligt och ibland nödvändigt. Däremot är det inte konstruktivt och givande att vara arg en längre tid. Ilska kan grumla omdömet och närvaron i nuet vilket kan leda till onödiga misstag.

”Ska jag släppa all min oro” syftar till att det är viktigt att leva i nuet. Man ska lära sig av sina erfarenheter och ha framförhållning, men det gör ingen nytta att oroa sig för vad som kan hända. Oro kan skapa osäkerhet och kan få oss att må dåligt i onödan.

”Ska jag känna tacksamhet”. Här handlar det om att vara tacksam för det som finns omkring oss. Vi ska känna ödmjukhet och inte ta allt för givet. Det handlar inte om att känna skuld gentemot andra eller över saker/situationer.

”Ska jag utföra mitt arbete hederligt och ansvarsfullt” innebär att vi ska göra vårt bästa i alla situationer. Man ska ta sitt ansvar och stå för sina tankar och handlingar.

”Ska jag vara vänlig mot alla jag möter” innebär inte att man ska anpassa sig efter alla andra. Det handlar om att vara bestämd och ärlig, men ha en vänlig attityd. Det gäller både i relationen till andra och i relationen med sig själv.

 


[1] This is Reiki, Frank Arjava Petter

[2] Light on the Origins of Reiki, Tadao Yamaguchi

[3] This is Reiki, Frank Arjava Petter

[4] Light on the Origins of Reiki, Tadao Yamaguchi

[5] This is Reiki, Frank Arjava Petter

[6] This is Reiki, Frank Arjava Petter

[7] The Hayashi Reiki Manual, Frank Arjava Petter

[8] Reikins själ, Lübeck, Arjava Petter och LeeRand

[9] Reiki – Naturlig Healing genom den Universella Livsenergin, Gun Moss Bjerling

[10] This is Reiki, Frank Arjava Petter

[11] This is Reiki, Frank Arjava Petter

[12] Light of the Origins of Reiki, Tadao Yamaguchi

 

Sidan uppdaterad 2023-02-04