Reikiteknikerna som vi använder oss av idag grundades av Mikao Usui som levde i Japan 1865-1926. Hans Reikisystem spreds till Hawaii under 1930-talet, och sedan vidare till övriga västvärlden under senare delen av 1900-talet.(1)

Med hjälp av Reiki kan man finna inre lugn och harmoni.

Mikao Usui

Mikao Usui föddes 1865 i byn Yago i Japan. Mycket tyder på att han redan vid fyra års ålder började på en buddhistskola vid berget Kurama, några mil från Kyoto. Där lärde han sig kiko, den japanska versionen av qigong. Det är en metod för att förbättra energiflödet och därmed hälsan. Med metoden kan man även lära sig att bygga upp sin egen energi så att man kan ge ut av den – ge healing till andra.

Usui Sensei utbildade sig sedan bland annat inom medicin, psykologi, religion och spådomskonst. Studierna medförde resor till både Kina och Europa. Usui fick arbete som sekreterare på Social- och Hälsodepartementet och knöt därigenom många kontakter. Han blev sedan en framgångsrik affärsman.

År 1914, när Usui var 49 år fick han personliga och affärsmässiga problem. Han var van vid att meditera, ofta på kraftplatser på det heliga berget Kurama. Vid denna livskris for han till buddhisttemplet på Kurama och skrev in sig för en 21-dagarskur med praktiska övningar. I kuren ingick troligen fasta, böner, mässande och meditation. (1) Det var under denna intensiva andliga övning som Reikin enligt traditionen ”kom till honom”. Man säger att gåvan kom ovanifrån, och att hans healingmöjligheter ska ha ökat enormt.

Usui börjar undervisa

De följande sju åren ägnade Usui Sensei till att hjälpa och ge healing till de fattiga människorna i Kyoto. 1922 startade han Usui Reiki Ryoho Gakkai (Usuis Reikihealing-förening) och öppnade en klinik i Tokyo. Där undervisade han och gav behandlingar. Han kallade sin metod för Usui Shiki Reiki Ryoho (Usuis Reikihealing-system).

Vid den stora jordbävningen i Tokyo 1923 gjorde Usui ett enormt arbete med att ge Reiki till så många drabbade som möjligt. Efterfrågan på Reiki ökade, och 1925 öppnade han en större klinik, och hans rykte som stor healer spreds över Japan. Resten av sitt liv reste han runt i Japan för att undervisa och praktisera Reiki. Av den japanska regeringen blev Usui Sensei tilldelad ”Kun-San-Tao-belöningen”; för utförande av hedervärt arbete för att hjälpa andra. 1926 gick Usui bort i en stroke. Usui hade då hunnit att lära upp över 2000 elever i Reiki, varav 16 lärare.(1)

Chujiro Hayashi

En av dessa lärare var dr Chujiro Hayashi. Efter Usuis bortgång bröt sig Hayashi ur Usuis förening, och öppnade en egen Reikiklinik i Tokyo, där han noga dokumenterade sina behandlingar och utvecklade sin egen Reikistil med speciella handpositioner för behandling av olika besvär. Han kallade det Hayashi Shiki Reiki Ryoho (Hayashis Reikihealingsystem).(1)

Från Hayashi kommer de grundläggande handpositioner som används än idag, och även de tre grundläggande Reikigraderna med tillhörande initieringar, och det är hans Reikistil som förmedlats vidare till och utvecklats i Väst.(2)

Hawayo Takata

Till Hayashis klinik kom Hawayo Takata, från Hawaii. Hon hade precis varit på sjukhuset och fått diagnoserna astma, tumör, gallsten och blindtarmsinflammation. De ville operera henne, men hon hade fått tips om Hayashis Reikiklinik och ville prova detta först. Takata blev gradvis bättre av behandlingarna och efter fyra månader ska hon ha varit frisk.

Hawayo Takata lärde sig sedan Reiki hos dr Hayashi, och fick också hjälp av honom att starta en Reikiklinik på Hawaii 1938. Takata tog sig sedan an en mycket svår uppgift – att i krigstider föra in en kontroversiell japansk behandlingsmetod till USA, då allt som handlade om Japan sågs negativt.

För att lyckas med detta reducerade hon allt det japanska och anpassade Reikisystemet till västerlänningarna. Hon uteslöt, lade till och ändrade metoder och även den historiska bakgrunden. Hon stängde också dörren helt till Japan genom att säga att efter kriget var hon själv den enda kvarlevande Reikiläraren i hela världen. Mot alla odds lyckades hon att sprida Reikin – med förändrade metoder, men oförändrad energi – till flera västländer.(1)

Reiki sprids vidare till Väst

Men spridningen i väst tog lång tid, eftersom Takata tog höga kursavgifter på master-/lärarkursen, för att inge respekt för metoden, som hon sa. Hon tillät heller inget skrivet material – allt skulle memoreras. När hon dog 1980 hade hon endast lärt upp 22 Reikiutövare till master/lärare. Men tiden var kanske heller inte mogen. Människorna i allmänhet var nog inte beredda att ta till sig denna healinggåva.(1)

Wanja Twan

Till Sverige kom Reikin för första gången år 1980 med Wanja Twan. Hon flyttade till Canada i ungdomsåren och blev där utbildad i Reiki av Takata. Vid besöken hemma i Sverige passar hon på att sprida Reiki här. Wanja  reste hit för att inviga Förenade Reikiförbundet i Sverige i maj 2006.(2) Hon var verksam som Reikihealer och lärare till sin död 3:e september 2019.

Reiki idag

Det har snart gått 100 år sedan Mikao Usui grundade sin Reikirörelse, som fortfarande är aktiv i Japan, och i Väst har många förgreningar uppstått. Det finns idag över 150 kända inriktningar inom Reiki enligt William Lee Rand.

Man kan säga att de mer sentida påbyggnaderna och varianterna har tillfört fler verktyg – eller attribut – men själva Reikin är i princip densamma. Några av de mest utbredda  i Sverige idag är, förutom Usui Reiki, KarunaReiki®, Holy Fire Reiki och Angelic Reiki, för att nämna några.(1)


(2) Utdrag ur “Reiki – Naturlig healing genom den Universella Livsenergin”, av G. Moss Bjerling. 3:e reviderade upplagan, 2007. Äspered: Secourong Förlag (3); “Reiki & Karuna”, av Matthew Sword.