Förenade Reikiförbundet är sedan mars 2023 medlem i den europeiska Reikigruppen ERG.

Det är en europeisk organisation som har samlats för att stödja och främja användningen av Reiki inom hälsovård och utbildning samt i samhället. Genom att samla medlemmar från länder som Österrike, Bulgarien, Frankrike, Tyskland, Rumänien, Storbritannien, Schweiz, Nederländerna, Portugal, Sverige och USA skapar de en gemenskap som ökar sammanhållningen inom Reikin över nationsgränserna.
 
 
ERG är även en fullvärdig medlem i Eurocam, som främjar och underlättar traditionell, komplementär och integrerad medicin. 
 
Genom att gå med i ERG kommer Reikiförbundets representanter Anna-Sofia Giese Vesterlund och Sonja Radisavljevic att delta i organisationens möten och vara med och påverka TCIM:s plats i EU:s folkhälsopolitik och program.
 
 

Medlemmar i ERG

Här har du länkar till de andra medlemsorganisationerna i ERG
 
 

Bulgarien: Hemsida 

Frankrike: La Federation Reiki  Usui

Tyskland: Proreiki

Nederländerna: Reikicirkel

Romänien Asociatia Reiki Usui®