Sjukhus, politiker och EUROCAM tillsammans när man samtalar om integrativ medicin under cancerbehandling

Evidens, smärtlindring och styrka att hantera situationen. Måndagen den 27:e maj 2024 anordnade EUROCAM tillsammans med the European Society for Integrative Medicine (ESIM) och Charité – Universitätsmedizin Berlin ett webinarie: ”A new look into cancer care, the addes value of integrativa medicine”.

Här talade läkare, politiker, forskare och även två personer som genomgått cancerbehandling med integrativ medicin om värdet i att se hela människan och ge styrka i den svåra situationen. 

Här talade man inte Reiki (men tack vare ERG som Förenade Reikiförbundet är medlem i, så är räknas Reiki som del av de komplementära terapier som EUROCAM förespråkar). Webinariet lyfte framförallt kreativa terapier (konst och bild) och akupunktur men man representerar flera alternativa behandlingsformer.

Bild som en patient målat under sin cancerbehandling. Konstnären i bild.

 

Målsättningen är en vård som ser människan och hens unika behov, hellre än diagnoser och organ. Man vill stärka människor så de klarar både sjukdomen och vårdens biverkningar.

Läkare som talar om olika tidpunkter i sjukdomsförloppet där det är verksamt att gå in med integrativ medicin. 

 

Man talar även att vara med under hela sjukdomsförloppet: Förebyggande, i behandling och även i palliativ vård.

Frågorna som lyfts är att göra den integrativa vården tillgänglig och ekonomiskt överkomlig (så att den täcks av försäkringar). Man vill även arbeta med sådant som är evidensbaserat. Samarbete mellan institutioner, sjukhus och länder efterfrågas. 

Det lät som att webinariet var det första av flera planerade – och då kommer vi också att vara där!  

Vid pennan: Anna-Sofia Giese Vesterlund

Lämna ett svar