Här kan du läsa mer om styrelsearbetet och vilka som sitter i styrelsen

Kontaktuppgifter och vem du ska kontakta för olika ärenden hittar du här >

Styrelsen i Förenade Reikiförbundet i Sverige träffas digitalt varje månad (och kommunicerar via mail och fb betydligt oftare än så). Däröver är det 2 * 2 workshopsdagar/år där man fördjupar sig i vissa frågor. Suppleanterna har samma rättigheter som en ordinarie medlem: de deltar på alla möten, har rösträtt och får sina reseutlägg ersatta till fysiska möten. Arbetet i styrelsen är ideellt.

Styrelsen strävar efter mångfald och bred kompetens. Styrelsemedlemmarna bor utspritt över landet. De har olika lång erfarenhet av Reiki. Vissa tar emot kunder, andra inte. Vissa arbetar professionellt med det som de bidrar med in i styrelsen, andra inte.

Arbetet i styrelsen sker framförallt via arbetsgrupper. Detta för att snabbare leda arbetet framåt, men också för att säkerställa att flera personer är insatta i varje område. Styrelsemedlemmen får själv välja vilka arbetsgrupper (och frågor) hen vill fördjupa sig i.

Så här har arbetet fungerat sedan start, vi har förstås finslipat lite i tillvägagångssättet, men vi tycker det i stort fungerar bra både på kort och långt sikt.

Har du några frågor eller funderingar som du hade velat att styrelsen tar upp? Kontakta ordforande@reikiforbundet.se

 

Styrelse 2023/2024

Lär känna oss som sitter i styrelsen just nu. 

Vi har svarat på frågorna:

 1. Vad vill du med din roll i styrelsen?
 2. När började du med reiki
 3. Vilka traditioner av reiki använder du?
 4. Var bor du?
 5. Vad jobbar du med om du har en anställning vid sidan av reiki?
 6. Vad vill du med reiki i framtiden?
 7. Suttit i styrelsen sedan…
 8. Vad har du för hemsida?

Bengt-Arne Gustavsson

Ordförande

Bengt-Arne Gustavsson

ordforande@reikiforbundet.se   ,

 1. Som ordförande för Reikiförbundet är mitt mål att guida vår organisation mot uppsatta mål, där Reiki blir en självklar och integrerad del i vårt samhälle.
 2. År 2011 tog jag mitt första steg in i Reiki-världen och började utforska dess kraft och potential.
 3. Mina reikitraditioner inkluderar Usui Reiki, Angelic Reiki samt Karunareiki.
 4. Mitt hem och hjärta finns i vackra Lidköping, där jag finner inspiration och balans.
 5. Utöver min passion för Reiki är jag även en stolt jobbonör, engagerad i min frus företag Reikicentrum Lidköping, kassör i vår båtförening samt trivs med att utforska skogens underbara värld vid sidan av vår Reiki-praktik.
 6. Min vision är en framtid där Reiki är en integrerad och naturlig kraft i samhället, med potential att berika och harmonisera.
 7. Sedan 2013 har jag med stolthet suttit i styrelsen där jag varit med att forma Reikiförbundets väg framåt.
 8. Jag delar hemsida med min älskade fru Liliann på:

Reikicentrum Lidköping

Anna-Sofia Giese Vesterlund

Vice ordförande 

Anna-Sofia Giese Vesterlund 

annasofia@kansla.nu

 1. Som vice ordförande vill jag göra livet enklare för övriga styrelsemedlemmar. Jag tar tag i lite större puckar, så att de kan få fokusera på det som deras hjärta brinner för. Jag går in där jag behövs.
 2. Började med Reiki februari 2005 och startade verksamhet augusti 2005. Ombildade till AB 2019.
 3. Klassisk Reiki (gick första kursen 2005, började hålla kurser 2008) och Angelic Reiki (gick första kursen 2013, började hålla kurser 2019)
 4. Renholmen, Västerbotten (vid kusten, 4 mil norr om Skellefteå och 10 mil söder om Luleå)
 5. Har varit heltidsegen sedan 2019. Undervisar, ger vägledning, bloggar, youtubar och gör Guidad Reiki. Sitter även i två andra styrelser som ordförande och kassör.
 6. Ju mer jag hållit på med Reiki, desto mer fascinerad har jag blivit över vad den kan hjälpa till med. Jag tror den kan hjälpa till med hållbarhet och psykisk hälsa, och det är av väsentlig betydelse i dagens samhälle.
 7. Satt först år 2009-2011, kom tillbaka 2018 och har suttit sedan dess.

Hemsida: Känsla.nuReikiportalen.se

 

Kassör 

Ulrika Fagervall Lindström

kassor@reikiforbundet.se

Kroppsbalans

Sekreterare

Malin Nordström

1. Jag vill dels utöka mitt nätverk av reikiutövare, stötta andra reikiutövare men främst få vara en del i att sprida reiki så att fler personer får kunskap om vad reiki är och gör.
2. Jag har alltid haft det i mig men hade svårt att välja inriktning, när jag väl valde så gick steg 1 2020 och hela vägen till Holy Fire karuna Reikimaster.
3. Jag jobbar med Holy  Fire
4. I köping.
5. Jag är familjebehandlare.
6. Att reiki ska bli en naturlig del i vårt samhälle och ett självklart komplement till vården

sekreterare@reikiforbundet.se

Team energy and movement

 

Annica Hagelin

Medlemssansvarig:

Annica Hagelin

 1. Som medlemsansvarig hjälper jag till med frågor runt medlemsskapet och rekrytering av medlemmar till förbundet.. Jag brinner för att vi ska bli många reikiutövare som organiserar oss. Tillsamman kan vi sprida kunskap om Reiki. Ett förbund med många medlemmar är ett starkt förbund.
 2. Gick min första Reikikurs 1994 och levde med reiki i min vardag fram till 2017 då jag startade verksamhet. Började hålla kurser 2021 och öppnade även då en Reikiklinik.
 3. Jobbar med klassisk reiki.
 4. Bor i Falun
 5. Idag kombinerar jag min Reikiverksamhet med ett deltidsjobb inom hemtjänsten.
 6. För mig är reiki en del av mitt liv och jag kommer fortsätta hjälpa människor och även sprida kunskap om reiki. Jag är övertygad om att reiki kommer att bli en välkänd alternativ behandlingsform och ett välbehövligt komplement till den ordinarie vården i framtiden.
 7. Jag har varit ledamot i styrelsen sen årsmötet -21
 8. Jag har ingen färdig hemsida i dagsläget med finns på Facebook och Instagram Reiki & Hälsokliniken

medlemsansvarig@reikiforbundet.se

 

Vice kassör:

Catarina Pettersson

 

 

Materialare

Tina Dile’n

Tiberg68@hotmail.com

 

 

 

 

 Sonja Radisavljevic

Heter Sonja Radisavljevic, 46 år.

Arbetat inom akutbrachen som ung som usk.

Som ung har jag också arbetat med änglar healing.

Kände i äldre dagar att nu är det dags att införa healing i sjukvården i Sverige.

Gjorde min Reiki Master -20 och gick med Reikiförbundet -21.

Mitt störta mål har varit i stort sett att komma på ideer om hur vi ska införa reikiföreningen i sjukvården i Sverige.

Planen är att införa reikiförbundet i sjukvården precis som kommunala, vårdfokus och läkarförbundet.

Energimedicinskhealing

 

Ansvarig för Nyhetsbrev och blogg 

Jessica Gröger

grogerjessica@gmail.com

073-903 60 10

www.jessicagroger.se

Marie

 

Utvecklingssamordnare

Marie Sigra

 

Suppleant

Kerstin Olsson

1. Som suppleant får jag ta del av Förenade Reikiförbundets arbete och utveckling i samhället

2. Gick Reiki I och II mars 2020 för att kunna ge min ponny och familj Reiki som extra boost av god energi. Men snart kände jag ett djupare behov av att utvecklas med reikin Starta enskild firma januari 2022 – AKDOS Reikirum

3. Usui/Holy Fire® Reiki I & II 2020, Usui/Holy Fire® Reiki ART/Master 2021 och Holy Fire® III World Peace Karuna Reiki ® master november 2022

4. Genarp 2 mil sydöst om Lund i Skåne

5. Jobbar inom Region Skåne som HKP It och telefoni för ett verksamhetsområde i sjukvården heltid och är medicinsk sekreterare i botten. Jobbar med Reiki som bisyssla i min enskilda firma. Har lite utbildning när tiden räcker till annars sänder jag mycket Reiki på distans till mina klienter.

6. Vill få in Reiki i samhället och i vardagen på ett naturligt sätt.

7. Maj 2023

8. www.akdosreikirum.se, plus facebooksida som heter AKDOS Reikirum

 

 

 

 

 

 

Valberedning

Maria Lobrandt (sammankallande)

Kicki Sjöblom

Sandra Bäckman

Mässgrupp

Anne Ninnas

anne@phoenixacademy.se

072-204 34 60

Michele Nobis

Nina Åström

Angelica Pukk

Rufina Vega