Här kan du läsa mer om styrelsearbetet och vilka som sitter i styrelsen

Kontaktuppgifter och vem du ska kontakta för olika ärenden hittar du här >

Hur är det att sitta i styrelsen? Läs mer

Har du några frågor eller funderingar som du hade velat att styrelsen tar upp? Kontakta ordforande@reikiforbundet.se

 

Styrelse 2023/2024

Lär känna oss som sitter i styrelsen just nu. 

Vi har svarat på frågorna:

  1. Vad vill du med din roll i styrelsen?
  2. När började du med reiki
  3. Vilka traditioner av reiki använder du?
  4. Var bor du?
  5. Vad jobbar du med om du har en anställning vid sidan av reiki?
  6. Vad vill du med reiki i framtiden?
  7. Suttit i styrelsen sedan…
  8. Vad har du för hemsida?

Bengt-Arne Gustavsson

Ordförande

Bengt-Arne Gustavsson  Läs mer

Anna-Sofia Giese Vesterlund

Vice ordförande 

Anna-Sofia Giese Vesterlund  Läs mer

 

Kassör 

Ulrika Fagervall Lindström

kassor@reikiforbundet.se

Kroppsbalans

Sekreterare

Malin Nordström Läs mer

 

Annica Hagelin

Medlemssansvarig:

Annica Hagelin Läs mer

 

Vice kassör:

Catarina Pettersson Läs mer

 

Materialare

Tina Dile’n Läs mer

 

 

 

 

 

 Sonja Radisavljevic Läs mer

 

Ansvarig för Nyhetsbrev och blogg 

Jessica Gröger Läs mer

 

Mässansvarig

Anne Ninnas  Läs mer

Marie

 

Utvecklingssamordnare

Marie Sigra Läs mer

Suppleant

Kerstin Olsson Läs mer

 

 

 

 

 

 

Valberedning

Maria Lobrandt (sammankallande)

Kicki Sjöblom

Sandra Bäckman

Mässgrupp

Anne Ninnas

anne@phoenixacademy.se

072-204 34 60

Michele Nobis

Nina Åström

Angelica Pukk

Rufina Vega