Här finner du kontaktuppgifter till styrelsen, valberedningen och mässgruppen. 

Styrelse 2020/2021

Bengt-Arne Gustavsson

Ordförande

Bengt-Arne Gustavsson

ordforande@reikiforbundet.se   

Anna-Sofia Giese Vesterlund

Vice ordförande 

Anna-Sofia Giese Vesterlund

annasofia@kansla.nu

Ellionor Bohman

Kassör 

Ellionor Bohman

kassor@reikiforbundet.se

Mi Norin

Sekreterare

Mi Norin

sekreterare@reikiforbundet.se

Utvecklingssamordnare

Ellinor Häggström

Michele

Ansvarig för hemsidans teknik

 Michele Nobis

webmaster@reikiforbundet.se  

Ansvarig för hemsidans innehåll, nyhetsbrev och blogg

Tina Berglund

Tiberg68@hotmail.com

Mässansvarig

Anne Ninnas

anne@phoenixacademy.se  

Suppleant:

Angela Aylward

Valberedning

Ann Gripenlöf

Anki Josefsson Holmström

Mässgrupp

Anne Ninnas

anne@phoenixacademy.se

072-204 34 60

Michele Nobis

Nina Åström

Marie Sandelius

Marie Hedfors

Hedersmedlemmar

Förbundet har två hedersmedlemmar. Detta är två av förbundets grundare som under många år varit mycket engagerade i förbundets utveckling.

Liliann Gustavsson

Lillian Gustavsson

Gun Moss Bjerling

Gun Moss Bjerling

Vi söker alltid efter personer som vill engagera sig i Reiki. Om du har någon idé som du vill driva, hör av dig!