Här finner du kontaktuppgifter till styrelsen, valberedningen och mässgruppen. 

Styrelse 2019/2020

Ordförande

Bengt-Arne Gustavsson

ordforande@reikiforbundet.se   

Vice ordförande 

Anna-Sofia Giese Vesterlund

annasofia@kansla.nu

Kassör 

Ellinor Bohman

kassor@reikiforbundet.se

Sekreterare

Mi Norin

sekreterare@reikiforbundet.se   

Utvecklingssamordnare

Ellinor Häggström

Ansvarig för hemsidans teknik

 Michele Nobis

webmaster@reikiforbundet.se  

 
Ansvarig för hemsidans innehåll, nyhetsbrev och blogg

Tina Berglund

Tiberg68@hotmail.com

Medlemsansvarig 

Anna Eriksson

medlemsansvarig@reikiforbundet.se  

Mässansvarig

Anne Ninnas

anne@phoenixacademy.se  

Suppleant:

Angela Aylward

 

Valberedning

Ann Gripenlöf

Anki Josefsson Holmström

 Mässgrupp

Anne Ninnas

anne@phoenixacademy.se

072-204 34 60

Michele Nobis Marie Sandelius
Nina Åström Marie Hedfors