Förenade Reikiförbundet i Sverige följer EU:s lagstiftning om hantering av personuppgifter (GDPR).

Vilka personuppgifter samlas in och varför?

Personnummer; används för identifiering av den enskilda medlemmen, och säkerställer bland annat att en person inte kan ha flera medlemskap.

Konto-/kreditkortsuppgifter; medlemskap i Reikiförbundet betalas med konto-/kreditkort på Reikiförbundets hemsida. Betalningen är säker och är krypterat. Förnyelse av medlemskap sker automatiskt genom att gällande medlemsavgift automatiskt dras från samma kort som användes vid registreringen. Om en betalning från ett inlagt kort misslyckas, sparas också även felmeddelanden i loggen, såsom att kortets giltighetstid gått ut, eller att kontots saldo var för lågt. Systemet sparar även information om när en medlem loggat in, och vad personen gjorde, t.ex. lade in en kurs i förmedlingstjänsten eller betalade medlemsavgift.

Inloggningsuppgifter

Administratör kan se medlemmens användarnamn, men inte lösenord. Inloggningen är säker och är krypterad.

E-postadress och andra kontaktuppgifter

E-postadresser används för nyhetsbrev, erbjudanden och annan kommunikation från styrelsen till medlemmarna. Medlemmen väljer själv om hen vill ta del av nyhetsbrevet genom att klicka i ett godkännande vid registrering eller genom mina sidor. Medlemmen kan själv säga upp sin prenumeration genom att avprenumerera från ett av nyhetsbreven.

Synlighet

Medlemmen väljer själv om, och hur mycket, hen vill synas via Förenade Reikiförbundet i Sverige.

Medlemmar som vill marknadsföra sin verksamhet via Reikiförbundet kan välja att visa sina kontaktuppgifter (inklusive e-postadress) för sidans besökare (förmedlingstjänst). Medlemmen har även själv lägga till telefonnummer, i vilket län medlemmen är aktiv samt adress till egen hemsida, och kan i medlemszonens kontrollpanel själv bestämma om kontaktuppgifterna ska visas offentligt eller inte.

För att synas på hemsidan behöver medlemmen klicka i rutan ”Visa mig på sidan Utövare”.

Hur kan jag se mina kontaktuppgifter?

Medlem kan när som helst logga in i medlemszonen och se sina kontaktuppgifter, aktuella kontokortsuppgifter och betalda medlemsavgifter.

Hur länge sparas informationen?

Personuppgifter inklusive kontaktuppgifter, transaktionen och andra här nämnda uppgifter sparas så länge medlemskapet är aktivt (medlemsavgiften betald). Om medlemmen upphör att betala in medlemsavgift raderas alla uppgifter om medlemmen tre år från det att förnyelse av medlemsavgift skulle ha skett.

Medlemmen kan i medlemszonen också själv ta bort sitt konto, och därmed alla sina personuppgifter från systemet – radering av samtliga uppgifter sker då omedelbart.

Utlämnade av personuppgifter till tredje part

Inga personuppgifter lämnas ut till tredje part, förutom vid följande specifika undantag och parter:

  1. Försäkringsmäklare L-E Gefvert AB:
    Medlemmar i Reikiförbundet erbjuds rabatt på företagsförsäkring hos Försäkringsmäklare L-E Gefvert AB. Om en medlem valt att utnyttja detta erbjudande och gör en skadeanmälan till försäkringsbolaget, kommer Reikiförbundets styrelse med ja eller nej besvara frågan från försäkringsbolaget om huruvida personens medlemskap var aktivt (medlemsavgiften betald) vid skadetillfället. Personen identifieras då via ett unikt medlems-id i registret. Inga andra personuppgifter lämnas till Försäkringsmäklare L-E Gefvert AB.
  2. Tidningen Free:
    Medlemmar i Reikiförbundet erbjuds regelbundet deltagande i gemensam annonsering i tidskriften Free. Då aktivt medlemskap i Reikiförbundet är ett krav för deltagande i annonsen kommer Reikiförbundets styrelse att med ja eller nej besvara frågan om personen har ett aktivt medlemskap (medlemsavgiften betald) i Reikiförbundet. Personen identifieras då via ett unikt medlems-id i registret. Inga andra personuppgifter lämnas till Free.

Sidan är senast uppdaterad 2021-06-01