Utbilda dig i Reiki hos någon av förbundets medlemmar

Reiki Masters/lärare som annonserar här är medlemmar i Reikiförbundet och de förbinder sig att hålla en viss standard på sina kurser. Läs mer om Reikiförbundets kvalitetssäkring av kurserna och lägsta krav på kursplaner.

Utbildning i Reiki sker i tre steg:

Steg 1 Grundkurs

Under grundkursen lär du dig att förmedla Reiki till dig själv, dina nära och kära med olika handpositioner på kroppen. Du får också ta del av Reikins historia och utveckling.

Steg 2 Fortsättning

I fortsättningskursen får du lära dig att skicka Reiki åt tidigare och kommande händelser, relationer, situationer, personer m.m.
Du lär dig nya symboler som förstärker ditt användande av Reiki.

Reiki Master/lärare

Efter kursen till Reiki Master/lärare kan du ha egna kurser och själv lära ut Reiki till andra.
Många väljer bort att själva lära ut och utbildar sig till Master för sin egen andliga utvecklings skull.

Det finns många olika inriktningar i Reiki till exempel Traditionell Usui Reiki, Holy Fire Reiki och Angelic Reiki. De här tre är de som är vanligast i Sverige, just nu, men det finns också andra inriktningar.
 
 
 
Det finns även fördjupningskurser som:

ART Advanced Reiki Training

I ART lär du dig ytterligare tekniker för att förmedla Reiki och fördjupar dig i healingens värld.

 

Kvalitetssäkring av Reiki

Förenade Reikiförbundet i Sverige arbetar för kvalitetssäkring av Reiki. Alla Reikimasters/lärare är naturligtvis fria att hålla kurser på sitt personliga vis. Det är dock viktigt att visa upp en kursplan för sina kursdeltagare som talar om vad de får i sin utbildning. Om du väljer att hålla en lägre standard är det viktigt att du öppet visar vad som erbjuds!

Den som går en grundkurs i Reiki bör minst ha detta i sin undervisning.

Följande rekommendationer för alla Reikiutbildningar:

 • Rekommendationerna är en absolut miniminivå
 • Om det av praktiska skäl är möjligt; lägg gärna ut kursen på fler timmar, fler dagar och uppdelat på flera tillfällen, samt ha minst en återträff för kursdeltagarna.
 • Material och metoder som inte tillhör Reikisystemet ska särskiljas och läggas utöver minimikurstiden.
 • Varje Reikinivå är komplett i sig själv.
 • Läraren delar ut kursutvärderingsformulär som eleverna kan lämna in direkt eller senare anonymt.

Råd till den som skall gå Reikiutbildning:

 • Innan en person går Reiki I bör vederbörande ha provat på minst en Reikibehandling.
 • Reikikursdeltagaren skall vara i psykisk balans.
 • Kursdeltagaren skall ha förståelse för den helande processen.
 • Det är lämpligt att ha läst något om Reiki före utbildning.
 • Att i samråd med sin lärare bestämma om det är lämpligt att börja eller gå vidare till nästa steg (integrering av energierna kan ta olika tid).

Rekommendationer för de olika kursstegen

Reiki I

 • Effektiv kurstid minst 8 timmar
 • Reikisystemets historia
 • Reikisystemets filosofi och etik
 • Meditation
 • Få Reiki I-initiering
 • Handpositioner för Reikibehandling
 • Intuitiv behandling
 • Att ge, samt att ta emot en helkroppsbehandling
 • Att ge sig själv en Reikibehandling
 • Berätta om den 21 dagar långa utrensningen och utrensningsprocessen
 • Praktiska användningsområden för Reiki
 • Information om den del av Hälso- och Sjukvårdslagen som berör Reikiutövare
 • Informera om Förenade Reikiförbundet i Sverige
 • Kurslitteratur
 • Diplom
 • Läraren ska vara tillgänglig för frågor efter kursen samt erbjuda uppföljning för de som har behov

Reiki II

 • Effektiv kurstid minst 8 timmar
 • Förkunskaper: Reiki I-utbildning
 • Reikisystemets filosofi och etik
 • Få Reiki II-initiering
 • Få tre symboler samt information om dessa och deras användningsområde
 • Meditation – symboler – ett sätt att ta dem till sig
 • Att ge, samt att ta emot distanshealing
 • Berätta om den 21 dagar långa utrensningen och utrensningsprocessen
 • Information om den del av Hälso- och Sjukvårdslagen som berör Reikiutövare
 • Informera om Förenade Reikiförbundet i Sverige
 • Kurslitteratur
 • Diplom
 • Läraren ska vara tillgänglig för frågor efter kursen samt erbjuda uppföljning för de som har behov

Reiki Master/lärare

 • Effektiv kurstid minst 16 timmar fördelat på minst två dagar.
 • Art eller motsvarande avancerade Reikitekniker är inte inbegripna i kurstiden till Reiki Master/lärare
 • Förkunskaper Reiki II och ev. ART, Reiki 3A eller motsvarande
 • Rekommenderat att eleven utfört åtminstone tio dokumenterade behandlingar på annan person
 • Distansbehandlingar
 • Egenbehandlingar
 • Få initiering till master/lärare
 • Få Mastersymbolen
 • Lära och förstå initieringarna
 • Kunna förklara vad en utrensning är
 • Praktisera initieringarna
 • Kurslitteratur
 • Diplom
 • Läraren ska vara tillgänglig för frågor efter kursen samt erbjuda uppföljning för de som har behov

Kursrekommendationerna uppdaterade enligt beslut på årsmötet 8/5-2021.