Kvalitetssäkring av Reiki

Förenade Reikiförbundet i Sverige arbetar för kvalitetssäkring av Reiki. Alla Reikimasters/lärare är naturligtvis fria att hålla kurser på sitt personliga vis. Det är dock viktigt att visa upp en kursplan för sina kursdeltagare som talar om vad de får i sin utbildning. Om du väljer att hålla en lägre standard är det viktigt att du öppet visar vad som erbjuds!

Den som går en grundkurs i Reiki bör minst ha detta i sin undervisning.

Följande rekommendationer för alla Reikiutbildningar:

 • Rekommendationerna är en absolut miniminivå
 • Om det av praktiska skäl är möjligt; lägg gärna ut kursen på fler timmar, fler dagar och uppdelat på flera tillfällen, samt ha minst en återträff för kursdeltagarna.
 • Material och metoder som inte tillhör Reikisystemet ska särskiljas och läggas utöver minimikurstiden.
 • Varje Reikinivå är komplett i sig själv.
 • Läraren delar ut kursutvärderingsformulär som eleverna kan lämna in direkt eller senare anonymt.

Råd till den som skall gå Reikiutbildning:

 • Innan en person går Reiki I bör vederbörande ha provat på minst en Reikibehandling.
 • Reikikursdeltagaren skall vara i psykisk balans.
 • Kursdeltagaren skall ha förståelse för den helande processen.
 • Det är lämpligt att ha läst något om Reiki före utbildning.
 • Att i samråd med sin lärare bestämma om det är lämpligt att börja eller gå vidare till nästa steg (integrering av energierna kan ta olika tid).

reiki-krona-halsDen djupavslappning Reiki ger hjälper kroppen att läka sig själv.

Rekommendationer för de olika kursstegen

Reiki I

 • Effektiv kurstid minst 8 timmar
 • Reikisystemets historia
 • Reikisystemets filosofi och etik
 • Meditation
 • Få Reiki I-initiering
 • Handpositioner för Reikibehandling
 • Intuitiv behandling
 • Att ge, samt att ta emot en helkroppsbehandling
 • Att ge sig själv en Reikibehandling
 • Berätta om den 21 dagar långa utrensningen och utrensningsprocessen
 • Praktiska användningsområden för Reiki
 • Information om den del av Hälso- och Sjukvårdslagen som berör Reikiutövare
 • Informera om Förenade Reikiförbundet i Sverige
 • Kurslitteratur
 • Diplom
 • Läraren ska vara tillgänglig för frågor efter kursen samt erbjuda uppföljning för de som har behov

Reiki II

 • Effektiv kurstid minst 8 timmar
 • Förkunskaper: Reiki I-utbildning
 • Reikisystemets filosofi och etik
 • Få Reiki II-initiering
 • Få tre symboler samt information om dessa och deras användningsområde
 • Meditation – symboler – ett sätt att ta dem till sig
 • Att ge, samt att ta emot distanshealing
 • Berätta om den 21 dagar långa utrensningen och utrensningsprocessen
 • Information om den del av Hälso- och Sjukvårdslagen som berör Reikiutövare
 • Informera om Förenade Reikiförbundet i Sverige
 • Kurslitteratur
 • Diplom
 • Läraren ska vara tillgänglig för frågor efter kursen samt erbjuda uppföljning för de som har behov

Reiki Master/lärare

 • Effektiv kurstid minst 16 timmar fördelat på minst två dagar.
 • Art eller motsvarande avancerade Reikitekniker är inte inbegripna i kurstiden till Reiki Master/lärare
 • Förkunskaper Reiki II och ev. ART, Reiki 3A eller motsvarande
 • Rekommenderat att eleven utfört åtminstone tio dokumenterade behandlingar på annan person
 • Distansbehandlingar
 • Egenbehandlingar
 • Få initiering till master/lärare
 • Få Mastersymbolen
 • Lära och förstå initieringarna
 • Kunna förklara vad en utrensning är
 • Praktisera initieringarna
 • Kurslitteratur
 • Diplom
 • Läraren ska vara tillgänglig för frågor efter kursen samt erbjuda uppföljning för de som har behov

Kursrekommendationerna uppdaterade enligt beslut på årsmötet 8/5-2021.