Egenbehandling med Reiki över tid – Global Reiki Survey

Sammanställning av resultaten när 1277 Reikiutövare ger sig egenbehandling regelbundet.

De flesta forskningarna om Reiki pågår under en kort tid. Ett tillfälle. 72 timmar. 6 veckor. Effekten är omedelbar och håller ofta i sig flera veckor efter studien avslutats.

Men vad händer om man fortsätter att ge sig Reiki år efter år? Blir effekten djupare? Är det andra saker som visar sig?

Global Reiki Survey July 2020 är den studie som (hittills) pågått under längst tid. Tillvägagångssättet skiljer sig påtagligt från andra studier då de som studerats är själva Reikiutövarna – vilka ger sig egenbehandling. Här finns varken fejkreiki eller kontrollgrupper… Men här finns sådant som flitiga Reikiutövare är nyfikna på.

 

Studiens tillvägagångssätt

I denna studie har man varken mätt blodtryck eller lyckohormoner. Underlagen kommer ifrån en ifylld enkät, vilken publicerats på sociala medier, email-kampanjer och Reikihemsidor. Totalt 1288 svar inkom, så det är en relativt stor studie. Det är inte en randomiserad studie och urvalet är inte representativt för alla Reikiutövare globalt.

Respondenterna är framförallt kvinnor (83%). De flesta var i högre mellanåldern. 78% var mellan 41-70 år.

 

Alla får fördelar, men mer ger också fler signifikanta fördelar

Det visade sig att nästan alla som gav sig Reiki regelbundet fick mer fördelar i sitt välbefinnande, vilket är föga förvånande. Hade de inte fått fördelar hade de ju slutat för länge sedan.

Däremot verkar den signifikanta (den riktigt betydelsefulla) förbättringen öka ju oftare (och under längre tid) som Reikianvändaren ger sig Reiki.

 

När Reikianvändare ger sig Reiki mer än 7 timmar i veckan upplever 97% förbättring varav 77% upplever signifikant förbättring, i jämförelse med de som ger sig Reiki mindre än 1 timme i veckan. Vid egenbehandling på mindre än en timme i veckan upplever 82% förbättring varav 30% upplever signifikant förbättring.  

Effekten blir allt mer påtaglig ju längre (antal år) som Reikiutövaren gett sig behandling.  Av de som varit aktiva Reikutövare i mindre än ett år upplever 51% (av de som ger sig Reiki mer än 4 timmar i veckan) signifikant förbättring. I jämförelse med 70% efter tio år. Över tid verkar välbefinnandet bara öka och öka tack vare egenbehandlingen.

 

 

1 Reiki i veckan gör skillnad

Det är intressant att se skillnaden i välbefinnande mellan de som ger sig Reiki mindre än en gång i veckan, i jämförelse med de som ger sig Reiki 1-3 gånger i veckan.

De som ger sig Reiki då och då, när andan faller på, upplever 17% att man inte upplevt någon påtaglig förbättring (Hela 82% upplever förbättrat välbefinnande).  

Men så fort reikianvändandet går upp börjar graferna skifta. Redan vid 1-3 gånger i veckan har det som upplever förbättrat välbefinnande ökat till 91%, och de som inte upplevt någon större skillnad minskar till 6%.

Så det verkar finnas en direkt korrelation mellan hur ofta man ger sig Reiki och det egna välbefinnandet. Mer är nästan alltid bättre!

Och det verkar inte heller finnas någon platå? Välbefinnandet fortsätter att öka ju oftare och mer regelbundet man använder sig av Reiki.

 

Regelbundet och ofta gör påtaglig skillnad

Reiki fungerar redan första tillfället! Men det verkar också finnas ett tydligt samband mellan regelbunden användning, tid och resultat i signifikanta områden. De som ger sig egenbehandling med Reiki får ökat välbefinnande för varje år som går. Effekten är ännu mer påtaglig för de som ger sig mer än 4 timmar Reiki i veckan.

Reiki hjälper inom dessa områden

Men vad hjälper då Reikin till med? Jo, en hel del!

 

Brukar du ge dig själv Reiki regelbundet?

Text av Anna-Sofia Giese Vesterlund & Ellinor Häggström

 

Länk till studien https://www.reiki-centre.com/2020-reiki-survey

Lämna ett svar