Förenade Reikiförbundet i Sverige är ett riksförbund för enskilda Reikiutövande medlemmar samt andra Reikiorganisationer. Förbundet är ideellt, partipolitiskt och religiöst obundet.

Reikiförbundet bildades 2005 och är ett samarbetsorgan som välkomnar alla Reikiutövare i Sverige, oavsett om du är aktiv inom Usui, Holy Fire®, Angelic Reiki®, Karuna® eller någon annan form. Namnet Förenade Reikiförbundet i Sverige syftar till att samla alla utövares krafter och erfarenheter till ett gemensamt syfte.

Ett av våra viktigaste mål är att Reiki ska vara ett naturligt komplement till konventionell vård. 

Reiki som kompletterande vårdform

I USA, England och flera andra europeiska länder kan man få Reiki på vanliga sjukhus som komplement till konventionella behandlingar. Detta kan man inte i Sverige idag.

För att uppnå detta behöver svenska myndigheter, som exempelvis Socialstyrelsen, godkänna Reiki som komplementär behandlingsform, utöver dess nuvarande status som rehabiliterande friskvård. Därför arbetar Reikiförbundet för att samla och sprida information om, samt initiera adekvat forskning kring Reiki i olika sammanhang. Vi arbetar ständigt för att Reiki ska bli en naturlig del i samhället.

Reikiförbundets syfte är att verka för

 • att sprida kunskap om Reiki (för allmänheten) och vara en naturlig plattform för kunskap och utbyte av erfarenheter
 • att inspirera fler att lära sig Reiki, antingen för ”hemmabruk” eller professionellt
 • att förena alla Reikiutövare i Sverige
 • att främja och stödja bildandet av lokala nätverk
 • att kvalitetssäkra Reikiutbildningarna
 • samarbete med
  • andra Reiki- och healingorganisationer i och utanför Sverige
  • myndigheter och organisationer
  • hälso- och sjukvården
  • komplementärmedicinen
 • att främja och stödja forskning om Reiki