Det stämmer, Reiki ÄR BÄTTRE än placebo

Tro det eller ej – Reiki fungerar! Det har gjorts flera undersökningar där Reikin har vägts mot kontrollgrupp, dvs placebo. Och grupperna som mottog Reiki har varje gång fått bättre resultat än kontrollgruppen. En stor undersökning på detta är tex en forskning som presenterades i Journal of Evidence-Based Complementary & Alternative Medicine, Vol 22 (4). 2017 ”Reiki is Better than Placebo and has Broad Potential as a Complementary Health Therapy”.

Det har dessutom gjorts forskning på råttor och den grupp som mottog Reiki mådde bättre än den grupp som inte fick Reiki. Råttor kan knappast anses ha någon förväntanseffekt och därför är forskningen mycket intressant. Reiki Improves Heart Rate Homeostasis in Laboratory Rats. The Journal of Alternative and Complementary Medicine. Vol 14(3): 417-422.

Reiki In Clinical Practice

Bok som berättar om hur Reiki fungerar på kroppens parasympatiska nervsystem

I Sverige är Reiki godkänt som friskvård av Skatteverket. Det är en otrolig förmån för alla dem som har friskvårdsbidrag från sin arbetsgivare. Reikin ingår i kategorin ”Stresshantering” hos Skatteverket vilket är helt korrekt eftersom Reiki:

– Är stressreducerande
– Dämpar oro och ångest
– Ökar blodcirkulationen
– Ger ökad energi
– Ger förbättrad sömn
– Ger förbättrad aptit
– Ger kroppen rätt förutsättningar så att den kan påbörja sin självläkningsprocess

För den som vill veta mer om hur detta fungerar vill vi tipsa om boken ”Reiki In Clinical Practice. A Science Based Guide” (2020) Boken är skriven av Ann Baldwin, en väletablerad läkare och forskare. Här kan vi på ett mycket tydligt sätt läsa om kroppens parasympatiska nervsystem och hur det fungerar. Vi kan också ta del av Reikins konkreta påverkan på samma system. I boken finns tydlig statistik och tydliga flödesscheman på hur kroppen reagerar när Reikin flödar. Hjärtrytm, stressnivåer och blodcirkulation påverkas när en patient tar emot Reiki. Boken är skriven utifrån ett kliniskt studieperspektiv vilket gör den helt unik i Reikivärlden.

I många länder används Reiki inom den traditionella vården som ett komplement till medicinsk behandling. På dessa kliniker har en hel del forskning gjorts och man har framför allt tittat på hur Reikin effektivt har höjt patienternas livskvalitet. Forskningsresultaten visar tydliga och positiva effekter på kroppens parasympatiska nervsystem. Gång på gång påvisar man att Reiki är orosdämpande, smärtlindrande och att den förbättrar livskvalitén hos patienterna.

Reiki finns i vården i många länder

Bilderna nedan är hämtade från sjukhus världen över. Från vänster till höger ser vi bilder från: Reiki till operationspatient (Mexiko), Reiki under operation (USA), Reiki till vårdtagare (Australien), Reiki till svårt sjuka (England), Reiki till vårdtagare (Bolivia). Reiki till cancerpatient (Italien), Reiki som del av friskvård (Portugal), Reiki till patient (Spanien), Reiki till spädbarn på neonatal-avdelning (Spanien).

I många, många länder finns Reikin i vården och är en självklar del på sjukhusen. Ex på länder är: USA, England, Spanien, Italien, Australien, Bolivia, Mexico och Portugal men det finns i många, många fler länder. Reiki används i dessa länder på alla möjliga avdelningar – i operationssalen, på medicinska avdelningar, canceravdelningar, på barnavdelningar såväl som inom palliativ vård. Man använder det även som ett komplement till psykiatrin och inom sjukgymnastiken.

Låt oss titta närmare på ett exempel: I USA används Reiki inom vården på flera olika sätt. Många sjukhus har volontärgrupper som är utbildade inom Reiki och i rapporten ”Implementation of a Volunteer Reiki Program…” från 2020 beskrivs processen tydligt. Rapporten visar dessutom helt fantastiska resultat och slutsatsen är att Reiki är ett mycket effektivt komplement till vården. I USA har man även sjukvårdspersonal som är utbildade inom Reiki. Både sjuksköterskor och läkare utbildas, och det händer att Reiki ges direkt till patienten under pågående operation. En tredje variant är att patienten själv har kontakt med en Reikiutövare och att denna är med under operation eller efterföljande vård. Detta kan man läsa om i R. Keyes bok ”Medical Reiki”. Metoden växer mer och mer och ett särskilt program har tagits fram för de Reikiutövare som vill kunna arbeta på det här sättet.

 

Reikins resultat

Här nedan kan du ta del av några av dessa resultat. Vi uppdaterar listan löpande eftersom vi tycker det är viktigt att sprida information om Reikin och dess effekter. Klicka på länkarna för att komma till en svensk sammanfattning av rapporten. Vill du läsa originalrapporten så går det bra att klicka sig vidare på länkarna längre ned på sidan! 

 

Resultatet av forskningen visar att Reiki på ett effektivt sätt hjälper cancerpatienter att hantera tiden före operation. Oro minskar och livskvaliten förbättras. 

Self-Efficacy for Coping with Cancer Enhances the Effect of Reiki Treatments During the Pre-Surgery Phase of Breast Cancer Patients – PubMed (nih.gov)

Anticancer Research 37: 3657-3665 (2017)

 

Resultaten på en studie som genomförts på kvinnor med förlossningsskador eller svåra gynekologiska skador visar att 92% av kvinnorna upplevde mindre smärta efter Reikin och att 96% av kvinnorna upplevde mindre oro efter Reikin. 

Effects of Reiki on Pain and Anxiety in Women Hospitalized for Obstetrical- and Gynecological-Related Conditions – Ann Bondi, Tina Morgan, Susan B. Fowler, 2021 (sagepub.com)

Journal of Holistic Nursing, 2020

 

Introduktion av Reiki på Sanford USD Medical Center och 1278 mottog Reiki. När data samlades in och sammanställdes visade det sig att 90 % av patienterna upplevde en förbättring gällande smärta, oro, allmäntillstånd, sömnsvårigheter och illamående.

Implementation of a Volunteer Reiki Program at an Academic Medical Center in the Midwest – PubMed (nih.gov)

Journal of Holistic Nursing, Vol 38 (4). 2020

 

DistansReiki är en kostnadseffektiv metod för personer som drabbats av diskbråck. Den här -rapporten visar att 3 st distansReiki på 15 min vardera ger samma resultat som 7-10 besök hos sjukgymnast.

Effects of Reiki Versus Physiotherapy on Relieving Lower Back Pain and Improving Activities Daily Living of Patients With Intervertebral Disc Hernia – Farnaz Jahantiqh, Abdolghani Abdollahimohammad, Mohammadreza Firouzkouhi, Vahid Ebrahiminejad, 2018 (sagepub.com)

Journal of Evidence-Based Integrative Medicine Volume 23:1-5 (2018)

 

En enda Reikisession gör stor skillnad. Resultaten av den här studien visar tex lägre nivåer av smärta, trötthet, illamående, andfåddhet, depression och oro.

A Large-Scale Effectiveness Trial of Reiki for Physical and Psychological Health | The Journal of Alternative and Complementary Medicine (liebertpub.com)”A Large-Scale Effectiveness Trial of Reiki for Physical and Psychological Health”

The Journal of Alternative and Complementary Medicine, Vol 25, No 12. 2019

 

Reiki vs Placebo. Deltagarna med höga nivåer av oro och depression som mottagit Reiki visade en signifikant förbättring efter fem veckor. Den här förbättringen kunde inte ses i kontrollgruppen som inte mottagit Reiki.

(PDF) A randomised controlled single-blind trial of the efficacy of Reiki in benefitting mood and well-being | Lorna Goddard – Academia.edu

Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, Vol 2011. Article ID 381862

 

En metastudie. Enligt studierna som ingår i metastudien är det påvisbart att Reiki påverkar vårt parasympatiska nervsystem. Reikin är en trygg och säker metod att aktivera den här delen av vårt nervsystem och kan vara en bra metod vid ett flertal hälsotillstånd.

Reiki Is Better Than Placebo and Has Broad Potential as a Complementary Health Therapy – PMC (nih.gov)

Journal of Evidence-Based Complementary & Alternative Medicine, Vol 22 (4). 2017

 

Forskarrapporten visar en positiv förändring för båda grupper. 94 % av cancerpatienterna och 93 % av övriga patienter uppgav att Reikin gav dem en positiv upplevelse och förändring. 92 % av cancerpatienterna uppgav att de gärna ville fortsätta med Reikin efter avslutad behandling. 

”Symptomatic Improvement Reported After Receiving Reiki at a Cancer Infusion Center”

American Journal of Hospice & Palliative Medicine, 30 (2). 2012

 

En pilotstudie. Resultaten visar att kompletterande åtgärder under kemoterapi (som Reiki eller personligt stöd) är möjliga, accepterande och att de kan reducera behandlingens bieffekter.

”The Effects of Reiki Therapy and Companionship on Quality of Life, Mood, and Symtom Distress During Chemotherapy”

Journal of Evidence-Based Complementary & Alternative Medicine, Vol 20 (1). 2015

 

213 enkäterna som lämnades in efter första Reikisessionen visade att 50 % upplevde en förbättring av sin nedstämhet, oro, ångest, depression, smärta och livskvalitet. Hela 82,6 %  upplevde att Reikin hjälpte dem.

Integrative Reiki for Cancer Patients: A Program Evaluation – Kimberly A. Fleisher, Elizabeth R. Mackenzie, Eitan S. Frankel, Christina Seluzicki, David Casarett, Jun J. Mao, 2014 (sagepub.com)

Intergrative Cancer Therapies, Vol 13 (1), 2014

 

Sidan uppdaterad 2021-09-15