Kan 36-40 minuter distansreiki öka livskvalitén hos njursjuka?

Är det möjligt att på relativt kort tid, och utan fysisk närvaro, minska trötthet/utmattning och öka livskvalitén hos njursjuka med dialys? Det ville det turkiska forskningslaget Melek Yesil Bayülgen och Meral Gün veta. Denna splitternya, turkiska artikel publicerades i januari 2023.

 

När njurarna inte längre kan rena blodet uppstår en livshotande situation. För att överleva behöver den njursjuke regelbunden rening av blodet (så kallad bloddialys, hemodialys eller kort sagt dialysbehandling). Denna sker genom att patienten ligger i dialysmaskin 2-3 gånger i veckan, under 3-4 timmar per gång. Även om patienten både överlever sin njursvikt och mår bättre än innan dialysen, så påverkas patientens liv påtagligt. Både det dagliga och sociala livet påverkas, ofta även arbetsförmågan. Det kan också finnas problem med sömnsvårigheter, smärta, trötthet, oro och förändringar i kroppsbild. Ökad trötthet kan uppfattas hos 60-97% av patienterna som får dialys.

 

Frågan är: Kan man hjälpa patienterna att begränsa komplikationerna och öka livskvalitén – utan medicin – ja till och med utan att träffa en terapeut?

 

Testar distansreiki

Hur kommer det sig då att forskningslaget bestämde sig för att testa om just Reiki var lämpligt? Jo, de har sett effekt av Reiki i andra forskningsresultat! De tycker att Reiki verkar vara så intressant att de vill testa om energin kan hjälpa även här. (Gissar att snacket går på arbetsplatsen, det pågår väldigt mycket Reikiforskning i Turkiet).

 

(Detta är ett utdrag från introduktionen i artikeln: There are studies in the literature in which Reiki was applied to healthy individuals and individuals with chronic diseases, showing that it was effective on symptoms such as pain, depression, stress, anxiety, quality of life, and fatigue16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. In the literature, it was determined that Reiki energy application reduced stress and fatigue in nurses working during the COVID-19 pandemic19, it was effective in reducing pain, stress, anxiety, and fatigue in oncology patients20, 21, 22, 23, it improved the quality of life21, it increased the comfort and well-being of patients24, it was effective in improving certain behavioral and memory problems in patients with Alzheimer’s disease, and it reduced the symptoms of pain, fatigue, and depression in HD patients25.)

 

Distansreiki kvällen innan dialys

För att testa om Reiki kunde göra livet lättare för dialyspatienter delade man in 62 patienter i 2 grupper. Testgruppen emottog distansreiki 3 ggr/veckan under 4 veckor kvällen innan de gick på sin dialys på kliniken. Kontrollgrupp genomgick bara sedvanlig behandling på kliniken (ingen Reiki där alltså). Reikisessionerna varade mellan 36-40 minuter.

 

Patienterna som genomgick studien var över 18 (snittålder testgruppen 54, kontrollgrupp 52), gick på dialys 3 ggr/vecka (de som bara gick 1-2 ggr valdes bort) och de hade också ett relativt gott välbefinnande i övrigt. Studien pågick under oktober 2020 till september 2021 i 4 veckor per patient, men man gjorde även en kontrollmätning 4 veckor efter studiens avslut för att se om effekten höll i sig.

 

Hur gick det då?

Studien visade att Reiki uppvisade positiva resultat. Tröttheten minskade och måendet och livskvalitén påverkades positivt. Studien visade dock inga förändringar i blodtryck eller laboratorieparametrar (som Hb, Htc, Urea, Keratin, Äggvita och kalium).

 

Trötthet/utmattning minskade

Trötthet/utmattning i testgruppen: 5.42 ner till 3.44 under behandlingstiden. Fyra veckor efter behandlingen låg samma siffra på 3.21

Trötthet/utmattning för kontrollgruppen: 4.50 ökade till 4.70 under behandlingstiden. Fyra veckor efter behandlingen låg samma siffra på 4.65

 

Livskvaliten förbättrades

Livskvalitet i testgruppen: 2.86 upp till 3.03 under behandlingstiden. Fyra veckor efter behandlingen låg samma siffra på 2.98.

Livskvalitet i kontrollgruppen: 2.71 ner till 2.63 under behandlingen. Fyra veckor efter behandlingen låg samma siffra på 2.59.

 

Så kom ihåg att skicka Reiki till dina nära och kära! Speciellt om de har trötthet och befinner sig i mentalt utmanande situationer. Du lär dig att skicka Reiki när du går Reiki steg 2.

 

Tipsa gärna om denna artikel!

 

Artikeln som denna text bygger på hittar du här: The Effect of Reiki on Fatigue and Comfort in Hemodialysis Patients – ScienceDirect

 

Fler forskningsartiklar hittar du här:

 

Tips på artikel från Ellinor Häggström

Texten skriven av Anna-Sofia Giese Vesterlund

4 tankar om “Kan 36-40 minuter distansreiki öka livskvalitén hos njursjuka?

  1. Pingback: Kan distansreiki hjälpa när man känner sig låst? - Känsla.nu

  2. Pingback: Förenkla – knepet som gör att du fortsätter att må bättre och bättre - Känsla.nu

  3. Pingback: Mest läsa inläggen 2023 - Känsla.nu

  4. Pingback: Kom ihåg Reiki före & efter planerad operation - Känsla.nu

Lämna ett svar