Förenade Reikiförbundets årsmöte 20-21 april 2024 i vackra Lundsbrunn

Dag 1, lördag

Deltagarna på lördagen var mycket aktiva och var delaktiga, de saker som vi gick igenom var;

  • Att justera verksamhetsberättelsen så vi var överens om att Förenade Reikiförbundet jobbar med rätt saker och på rätt sätt
  • Medlemsavgifter, att höja eller inte höja. Deltagarna önskade behålla avgiften för basmedlem men att höja plusmedlemskapet till 800 kr. En fråga om att se över om basmedlemskapet skulle kunna betalas via månadsdragning istället kom upp, styrelsen kommer att titta på om det går att genomföra.
  • Almedalsveckan, styrelsen berättade om att de har en plats och att representanter har regelbundna arrangörträffar. Förenade Reikiförbundet kommer vara med i det officiella programmet med tema ” Kompletterande beröringsmetoder för personal och patienter i vården”. Styrelsens representanter kommer även att hålla föredrag samt tillhandahålla broschyrer om Reiki med fokus på forskning om Reiki. Flera medlemmar har anmält sig för att delta under Almedalsveckan.

Styrelsen informerade om att styrelsen valt att endast ha 1 fysiskt styrelsemöte kommande period samt att inte medverka på Seniordagen, detta för att kompensera för kostnaden att delta på Almedalsveckan.

  • Utvecklingsgruppen berättade om att Förenade Reikiförbundet skrivit flera artiklar som publicerats i Expressens Livsstilsbilaga. Fokus för denna period är att vara med i tidningen Vårdfokus.
  • Styrelsen berättar att Anna- Sofia Giese Vesterlund tillsammans med Ellinor Häggström hittar ny forskning, översätter den och gör den tillgänglig på forenadereikiforbundet.se. Deltagarna önskar att även länkar till original artikel finns med under varje översatt artikel, styrelsen tar med sig detta.
  • Vi pratade om Reikiträffar och att de hålls regelbundet även neråt i Skåne. Styrelsen tipsar om kartan med Reikiutövare på hemsidan som hjälp för att hitta personer i närheten att nätverka med. Deltagare önskar att det ska vara möjligt att kunna annonsera om Reikträffar på hemsidan på samma sätt som kurser kan läggas ut, förslag att även kunna göra så med Reikimaster-träffar. Styrelsen tar med sig förslagen och tar reda på om det är görbart.
  • ERG- European ReikiGroup, styrelsen har skickat in ett förslag till ERG om att införa stödmedlemskap. Förenade Reikiförbundet har kommit längre i flera delar och vill därför vara stödmedlem en tid framåt istället för att vara aktiv medlem.
  • Förenade Reikiförbundets styrelse vill titta på möjligheten för sponsring, att hitta företag som vill stötta förbundet. Deltagare föreslår företag som säljer massagebänkar och tex försäkringsbolaget Gefverts.
  • Nyhet är att Förenade Reikiförbundet är försäkrade via Gefvert på mässor och olika event där vi erbjuder Reiki.

 

Efter lunch fick deltagarna föreläsning av härliga Mette Hå, hon berättade om sina böcker ”Mirakelkalendern” och ”From bankrupt to millionaire in four years. Hon berättade om sin resa med Reiki och om affirmationer, vi fick göra power pose med affirmationer, testa Free wrinting där vi fick bränna upp det vi skrivit för att släppa det.

Mette Hå

När Mette Hå var klar fick de som ville spendera tiden innan middagen i Lundsbrunns fina SPA-avdelning.

 En magisk dag med magiska personer

Middag årsmöte 2024

Dag 2, söndag

Vi startade dagen med ett besök på Husaby kyrka, vi fick en guidad tur både i kyrkan och i området runt om.

Husaby kyrka

Efter lunch var det dags för själva årsmötet, dagen idag var inget undantag från gårdagen. Deltagarna var aktiva och kom med många bra förslag och tankar, det var ett ständigt brus av diskussioner.  Katarina Andersson från Helsingborg gjorde ett strålande jobb som årsmötets ordförande. De förslag som togs upp första dagen gällande medlemsavgifter godkändes, mer information kommer gällande det.

Årsmöte 2024

Styrelsen är nästan komplett, den nya styrelsen kommer att presenteras i nästa nyhetsbrev. Styrelsen hade ett konstituerande möte direkt efter årsmötet för att fastställa ledamöternas roller, även detta kommer stå med i presentationen i nästa nyhetsbrev.

Stort tack till alla er medlemmar som förgyllde denna helg och delade med er av er härliga energi och era tankar!

Hälsningar Malin, sekreterare.

Lämna ett svar