Reiki är en mjuk och samtidigt effektiv behandlingsmetod vid till exempel smärta, stress, ångest samt fysiska och mentala spänningar. Reiki arbetar med kroppens naturliga läkningsprocesser och fyller på energiförrådet – en metod med många användningsområden i vårt moderna samhälle.

Vad betyder Reiki?

Reiki är japanska och består av två ord: rei, som betyder “universell” och ki, som betyder “livsenergi” och motsvaras av kinesiskans chi och prana i Indien. Universell livsenergi syftar på den högsta kända energinivån, som sedan delas upp i “lägre” energinivåer i olika sammanhang, som till exempel den energi man arbetar med i Tai Chi.

Hur fungerar Reiki?

Reiki arbetar på flera plan samtidigt, dels genom den fysiska beröringen, som aktiverar “må-bra-hormoner” i kroppen som till exempel oxytocin, dels genom kroppens subtila energisystem på samma sätt som exempelvis akupunktur och akupressur. Likheter finns även med terapier som Rosenmetoden, som går ut på att smärtsamma minnen lagras i kroppen i form av fysiska spänningar och blockeringar, och genom beröringen löser man upp spänningarna och klienten kan då släppa taget om det som orsakade smärtan från början.

Reiki healing är en holistisk behandlingsmetod, som utgår från att kropp och psyke är en helhet. Därför behandlar man ofta hela kroppen, även om man har besvär som upplevs som begränsat till ett visst ställe.

Reiki är godkänt som friskvård av Skatteverket. Läs mer under fliken Reiki är friskvård.

Allt mer forskning om Reiki

Intresset för att forska inom Reiki är stort. Antalet studier har ökat med 500% mellan 2012 och 2022. Söker man i de stora databaserna hittar man över 700 artiklar som handlar om Reiki, och många av dem håller vetenskaplig kvalitet. 

De 4 vanligaste forskningsområdena med Reiki år 2012-2022 >

Forskningen sker framförallt till områden som innehåller påtaglig känslomässig och mental stress. Procentuellt flest artiklar finns inom området Reiki som komplement till kemoterapi & Reiki till kroniskt sjuka barn.

Man har också forskat på om Reiki kan sänka blodtrycket hos personer som vårdar sjuka anhöriga i hemmet. Det finns tre artiklar som handlade om att stärka vårdpersonalens mående under pandemin Covid 19.

Mer Reikiforskning >

Många länder använder Reiki som kompletterande behandling inom traditionell sjukvård. I exempelvis USA används Reiki på gravida kvinnor för att minska smärta och ge lugn. I México används Reiki före och efter planerad operation för att ge patienten lugn och minska mängden komplikationer. I Storbritannien används Reikin som ett komplement vid traditionell cancerbehandling för att stärka kroppens självläkande krafter och minska stress och oro.

 Pia ger Reiki på ett isländskt sjukhus >

 

Hur används Reiki?

Reiki lindrar smärta och löser upp spänningar, både fysiskt och mentalt, sänker stress och ökar välbefinnandet. 

Insomningsproblem, hjärna på högvarv, ischias, muskelvärk, reumatism, mentala och fysiska spänningar; listan med områden där Reiki är till hjälp kan göras lång. Reikienergin tillför mer mängd livsenergi, som kroppens egna självläkande krafter kan använda för att läka sig själv. Den djupa avslappningen aktiverar kroppens egen självläkande förmåga.

Många fysiska åkommor har psykisk eller emotionell orsak; värk och spänningar orsakas ofta av stress, sorg, oro och undanträngda känslor. Reiki arbetar samtidigt på det fysiska och det emotionella planet, och löser upp spänningarna och frigör det som en gång orsakat dem. Känslorna kan då komma upp till ytan så att man kan bearbeta dem.

90 % av de som fick reiki upplevde förbättring

 

 

När kan Reiki hjälpa?

Vad Reiki kan åstadkomma beror förstås också på problemens orsak. Om ischias orsakas av ett diskbråck kan Reiki inte ”bota” detta, men däremot lindra de muskelspänningar som uppstår i samband med den smärta som diskbråcket orsakar, och därmed reducera musklernas tryck på ischiasnerven. Diskbråcket finns kvar, men det blir lättare att leva med det.

Kan distansreiki ge lika bra effekt som sjukgymnastik? >

Om det rör sig om så kallad ”falsk ischias”, som enbart orsakas av muskelspänningar som trycker på ischiasnerven kan Reiki vara en fullt tillräcklig behandlingsmetod för att bli symptomfri.

En cancerpatient kan få ett betydelsefullt stöd genom att komplettera med Reiki. Både sjukdomen och behandlingen med dess biverkningar är idag förknippade med smärta och rädslan för att dö. Med Reiki kan patienten få hjälp att minska både ångest och smärta, och därmed öka sin livskvalitet och få mer energi över till att leva med sjukdomen och förhoppningsvis tillfriskna. Läs gärna mer om detta under fliken Reiki och forskning.

 

 

Sök läkarhjälp

Vid allvarliga sjukdomstillstånd ska man alltid söka läkarvård i första hand. Vill man komplettera med Reiki ska man alltid fullfölja den behandling läkaren föreskriver.

Här kommer tre sätt att använda Reikin. Du får gärna dela bilden.

Sidan senast uppdaterad: 2024-05-25