Är det möjligt att må bättre och bättre under kemoterapi?

Under den första Reiki-forsknings-konferensen i Sverige berättade vår utvecklingssamordnade något häpnadsväckande. Hon berättade om en turkisk forskning gjord på kvinnor som genomgick kemoterapi-behandling.

Vi känner alla någon som fått cancer och behövt gå igenom kemoterapi. Behandlingen i sig är mycket krävande. Det handlar inte bara om själva medicineringen och strålningen, utan den mentala stress som uppstår när man är allvarligt sjuk. Patienter går ned sig ordentligt, vilket denna forskningsartikel också visade.

 

Reiki som komplement under kemoterapi

Denna forskning har man gjort på 70 kvinnor, som hade bröstcancer och var inskrivna på klinik. Kvinnorna var 18-54 år. En grupp mottog vanlig behandling (kemoterapi) och den andra gruppen mottog vanlig behandling + Reiki. Forskningsmetoden bestod om ett formulär som besvarades innan och efter genomförd behandling. Reikibehandlingarna utfördes av personer som hade gått Reiki steg 2.

 

3 kemoterapi-sessioner och 4 enkäter

Kontrollgruppen (de som inte fick Reiki) fick besvara en enkät innan behandlingen startade. Efter varje kemoterapi fick de besvara frågorna igen. Totalt 3 kemoterapi-sessioner och totalt 4 ”enkäter”.

Testgruppen (de som fick Reiki) fick besvara en enkät innan behandlingen startade. Sedan fick de:

  1. kemoterapi + Reiki.
  2. Reiki på de tre efterföljande dagarna. 1 session Reiki om dagen.
  3. Besvara enkät nr 2 om sitt mående.
  4. Kemoterapi nr 2 + Reiki.
  5. Besvara enkät nr 3 om sitt mående.
  6. Kemoterapi nr 3 + Reiki.
  7. Besvara enkät nr 4 om sitt mående.

Resultaten var så överraskande att man efter avslutad forskning bestämde sig för att ge Reiki även till de som varit i kontrollgruppen.

Reiki under kemoterapi

Under kemoterapi går välbefinnandet ned medan smärtan ökar

Det generella välbefinnandet under hela behandlingen med kemoterapin för kontrollgruppen (de som inte hade fått Reiki, se bilden den blåa raden) gick ned från 37,14, till 30,47, 20,00 och slutligen 7,14 (ju lägre siffra desto sämre mår man). 

Smärtan under samma tidsperiod ökade från 43,29, till 46,81, 47,17 och slutligen 62,49 (ju högre siffra desto mer smärta, se tabellen General symtom, den blåa kontrollraden).

Detta är något vi alla känner igen. De som går igenom kemoterapibehandling mår sämre och sämre för varje vecka som går. De blir allt blekare, glansen försvinner ur deras ögon. Även om cancern försvinner så verkar livsgnistan göra detsamma.

Skillnaden för de som fick Reiki samtidigt som sin kemoterapi är anmärkningsvärd.

 

Om testpersonerna hade sluppit gå ned sig hade resultaten varit fantastiska

Om Reiki hade hämmat sviterna av den krävande behandlingen och gjort att kontrollgruppen hade fortsatt haft samma välbefinnande och samma smärtgrad (och sluppit gått ned sig) hade detta varit fantastiskt! Vilken hjälp! Vilket stöd! Rehabiliteringen går mycket snabbare om man inte först går ned sig.

Men resultaten visar något ännu bättre?!

Med 6 stycken behandlingar på 42 minuter (gjorda av en person med Reiki steg 2, så inte ens Reikimasters) så vände kurvorna åt det andra hållet!

allmänt välbefinnande Reiki under kemoterapi

Generella välbefinnande ÖKADE!

Det generella välbefinnandet ökade och ökade – under den krävande kemoterapibehandlingen!

Det gick från 31,9, till 50,71, 62,61 och 79,07! (se tabellen, den gula raden, General well-being experimental)

Så medan de som inte fick Reiki mådde sämre och sämre (från 37,14, till 30,47, 20,00 och slutligen 7,14)

Så mådde de som fick Reiki bättre och bättre (från 31,9, till 50,71, 62,61 och 79,07!)

Under samma behandlingsperiod.

 

Liknande skeende kunde man se med smärta.

Smärtan minskade

Medan de som inte fick Reiki fick mer och mer ont (43,29, till 46,81, 47,17 och slutligen 62,49)

Försvann smärtan hos de som fick Reiki (48,32, 31,79, 18,38 och 13,18 – gul rad, Experimental, General symtom).

OBS! General function/symtoms innefattar smärta, oro, dålig sömn, aptitlöshet och orkeslöshet. Alltså inte bara smärta! 

smärta under kemoterapi

De här resultaten är häpnadsväckande, till och med för oss Reikiutövare. Vi har länge sett vilken skillnad Reiki kan göra, men ändå. Att skrifta en nedåtgående exponentiell kurva till en uppåtgående? I en så krävande situation? Hade Reikin ”bara” hjälpt kroppen att inte gå ned sig hade detta varit ovärderligt. Men att dessutom öka välbefinnandet?

Tänk vad som skulle kunna hända om alla som får kemobehandling även skulle få Reiki!

Som det ser ut i denna studie blir de som inte får Reiki torterade!

Varför blir det på detta sätt?

Reiki betyder Rei = universiell och Ki = livsenergi. Det är ett sätt att fylla kroppen med mer mängd livsenergi. Effekten är omedelbar, känslan är ljuvligt avslappnande (som att gå på rosa moln). Reiki tar bort stress och oro och löser upp smärta. Den aktiverar även kroppens egna självläkande krafter, så att kroppen kan läka sig själv. Tack vare att den samtidigt fyller kroppen med mer mängd livsenergi får kroppen ännu större resurser till att läka sig själv. Vilket syns i denna forskningsartikel.

Alla fick Reiki

Även de som utförde denna studie tyckte att resultatet var anmärkningsvärt. Alla de som inte varit med i den experimentella gruppen erbjöds faktiskt Reiki efter man sett dessa resultat.

Man ville inte att de skulle vara utan.

Bild på Reiki i vården. Bilden kommer ifrån Italien (och inte från denna turkiska studie)

 

Läs studien i sin helhet:

Effect of Reiki Therapy on Quality of Life and Fatigue Levels of Breast Cancer Patients Receiving Chemotherapy

Department of Internal Medicine Nursing, Faculty of Nursing, Ataturk University, Erzurum, Turkey.

Pub: April 14, 2021

 

Tips på artikel från Ellinor Häggström

Texten skriven av Anna-Sofia Giese Vesterlund

 

 

MER FORSKNING? Denna (också Turkiska) forskning visar att Reiki sänker blodtryck och puls hos anhöriga som vårdar cancerpatienter i hemmet. Både med omedelbar effekt och långsiktig sänkning. Läs >

De 4 vanligaste forskningsområdena med Reiki – så ser det ut idag (år 2022) – Mycket oväntade resultat! >

 

3 tankar om “Är det möjligt att må bättre och bättre under kemoterapi?

  1. Pingback: Inte 10 000 timmar än… - Känsla.nu

  2. Pingback: Det nya huset - Känsla.nu

  3. Pingback: Kom ihåg Reiki före & efter planerad operation - Känsla.nu

Lämna ett svar