Category Archives: Forskning

Reiki Distansbehandling till vårdpersonal på 19 sjukhus i Schweiz och Frankrike

Förbundet fick ett mail som innehöll något väldigt viktigt. Det var en artikel som handlade om DistansReiki till vårdpersonal.  Artikeln i sin helhet hittar du här: Reiki distansbehandling till vårdpersonal på 19 sjukhus i Schweiz och Frankrike. Artikeln är översatt till svenska.  Studien är framtagen av SwissReiki (föreningen för Reiki-utövare och yrkesverksamma i Schweiz). Så […]

Sjukhus, politiker och EUROCAM tillsammans när man samtalar om integrativ medicin under cancerbehandling

Evidens, smärtlindring och styrka att hantera situationen. Måndagen den 27:e maj 2024 anordnade EUROCAM tillsammans med the European Society for Integrative Medicine (ESIM) och Charité – Universitätsmedizin Berlin ett webinarie: ”A new look into cancer care, the addes value of integrativa medicine”. Här talade läkare, politiker, forskare och även två personer som genomgått cancerbehandling med […]

Egenbehandling med Reiki över tid – Global Reiki Survey

Sammanställning av resultaten när 1277 Reikiutövare ger sig egenbehandling regelbundet. De flesta forskningarna om Reiki pågår under en kort tid. Ett tillfälle. 72 timmar. 6 veckor. Effekten är omedelbar och håller ofta i sig flera veckor efter studien avslutats. Men vad händer om man fortsätter att ge sig Reiki år efter år? Blir effekten djupare? Är det […]

Effekt redan vid första behandlingen – Harvardstudien

De flesta behandlingsterapier behöver upprepade behandlingar för att få effekt. Men i den största Reikistudie som hittills gjorts visar det sig att Reiki fungerar redan vid första behandlingen!  De flesta studier som gjorts med Reiki är små och pilotstudier. I Harvard-studien ville man göra något större. Tesen var att Reiki skulle ha effekt redan vid […]

Reiki hjälper vid akuta hjärttillstånd – Yale-forskningen från 2010

Omedelbart stabiliserande och lugnande effekt. Inga komplikationer pga Reiki tillkom och inga rapporterades in i efterhand. När Reiki utfördes av Reikiutbildade sjuksköterskor på hjärtavdelningen visade de ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att stabilisera kroppen efter hjärtinfarkt och andra akuta hjärttillstånd. Här i Reikiförbundets artikelserie med aktuell Reikiforskning har vi framförallt fokuserat på färsk forskning (max […]

Förenade Reikiförbundet på konferens

Förenade Reikiförbundet har varit på digital Reiki-forsknings-konferens tillsammans med deltagare från hela världen. Konferensen ägde rum på förmiddagen i USA vilket är på kvällen i Sverige. En av forskarna (som bodde i Australien) höll sin föreläsning klockan 03:00 på natten! Konferensen arrangerades bland annat av William Lee Rand som varit engagerad i Reikiforskning sedan 1995. […]

Kan 36-40 minuter distansreiki öka livskvalitén hos njursjuka?

Är det möjligt att på relativt kort tid, och utan fysisk närvaro, minska trötthet/utmattning och öka livskvalitén hos njursjuka med dialys? Det ville det turkiska forskningslaget Melek Yesil Bayülgen och Meral Gün veta. Denna splitternya, turkiska artikel publicerades i januari 2023.   När njurarna inte längre kan rena blodet uppstår en livshotande situation. För att […]

De 4 vanligaste forskningsområdena med Reiki – så ser det ut idag (år 2022)

Hur såg det ut med Reikiforskning förr, hur ser det ut idag? Så var tanken inför presentationen i Förenade Reikiförbundets digitala Reikikonferens år 2022. Lyssna på föreläsningen: Faktum är att det hänt väldigt mycket inom Reikiforskningen de tio senaste åren. 2012 kom det två studier, år 2022 har det kommit 10 stycken. Totalt har vi […]

Reiki för patienter med reumatisk värk

kvinna med reumatism

En förstudie visar att Reiki kan hjälpa personer med reumatisk värk. Smärta och inflammationer avtog, sömnen och livskvalitén förbättrades.   I en ny studie (från Minnesota, USA) har 13 personer med reumatisk värk fått kraftigt reducerande, i vissa all helt eliminerade, symtom. Den kroniska smärtan avtog. Ledinflammation minskade. Oron reducerades. Sömnen förbättrades och livsenergin ökade. […]

Sänker blodtrycket hos vårdgivare i hemmet (både omedelbart och med långsiktig verkan)

Caregiver

Det har kommit ännu en forskningsartikel som handlar om Reiki och cancer. Denna gång handlar det däremot om de anhöriga. Man har studerat stressnivån hos de som vårdar cancerpatienter i hemmet. Även denna forskning kommer från Turkiet. Den är utförd på sjukhus, på canceravdelningen. Totalt tog studien åtta månader och sträckte sig över åren 2018-2019. […]