Reiki hjälper vid akuta hjärttillstånd – Yale-forskningen från 2010

Omedelbart stabiliserande och lugnande effekt. Inga komplikationer pga Reiki tillkom och inga rapporterades in i efterhand. När Reiki utfördes av Reikiutbildade sjuksköterskor på hjärtavdelningen visade de ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att stabilisera kroppen efter hjärtinfarkt och andra akuta hjärttillstånd.

Här i Reikiförbundets artikelserie med aktuell Reikiforskning har vi framförallt fokuserat på färsk forskning (max tio år gammal) men här kommer ett undantag. Då tidningen Los Angels Times citerade denna artikel, vilken kommer från ett universitet vars namn väger tungt, tog nyfikenheten över. Vad stod egentligen i artikeln?

 

 

Ingen fejk-reiki?

När vi fördjupade oss i forskningsrapporten från 2010 upptäckte vi dock att det verkligen var en tidig artikel. Det har hänt lite inom Reikiforskningen under åren…

Forskning idag brukar exempelvis ta med placeboeffekt. Vanligtvis har man tre grupper: En som får Reiki, en som får fejk-reiki (någon som imiterarar Reikipositionerna utan att själv ha lärt sig Reiki) och en grupp som inte får någon Reiki alls. 

 

I denna artikel har man istället använt sig av grupperna:

  1. Ingen lugnande förstärkning – enbart sedvanlig behandling
  2. Lugn musik i rummet
  3. Reiki

 

Man har alltså två grupper där patienten lämnas ensam i rummet och jämför detta med att ha sällskap i rummet. Här kan man alltså säga att det är sällskapet, inte nödvändigtvis Reikin som sådan, som gör skillnad. Det är denna effekt man vill syna i kanterna genom att lägga in fejk-reiki.

Men det var så här man började forska på Reiki en gång i tiden… Och resultaten är ganska fascinerande.

 

Lugn i utsatt situation

I artikeln från Yale har man studerat personer som är inlagda på sjukhus för akut hjärtproblematik (exempelvis hjärtinfarkt). Man har gett personerna läkemedel, t ex beta-blockerare, men man är väl medveten om de skadliga effekterna av emotionell stress på både autonom fiktion och hjärt- och kärlsjukdom. Man är nyfiken på om Reiki kan bidra med en positiv effekt.

 

Metod:

För att utvärdera Reikins fysiska effekter genomförde man studier på 37 patienter. Dessa delades in i tre grupper:

  1. 12 patienter i en kontrollgrupp som endast mottog sedvanlig behandling, dvs tyst vila med EKG övervakning.
  2. 13 patienter fick EKG övervakning i ett stilla rum där musik vars tempo var långsammare än deras egen hjärtrytm spelade.
  3. 12 patienter fick sedvanlig behandling samt Reiki. Reiki utfördes av Reikiutbildade sköterskor på hjärtavdelningen och man gav Reiki till huvudet och överkropp.

Studien genomfördes under en 72 timmars period. Det fanns ingen signifikant skillnad bland patienternas HRV.

 

EKG genomfördes med jämna mellanrum. Man mätte även HF (High-frequency power), dvs den parasympatiska aktiviteten (även kallad RR intervall). Patienter med låg HF placerades i Reikigruppen. För att utvärdera om de observerade effekterna av Reiki påverkades av kliniska eller demografiska variabler genomfördes analyser av faktorer som i sig påverkar HRV. Ytterligare en analys genomfördes sedan för att kontrollera faktorernas gemensamma påverkan på HRV.

Eftersom Reikigruppen hade lägre HF så delade man upp deltagarna i två undergrupper – high baseline och low baseline – för att undvika ett felaktigt resultat av studien. Dvs: man utgick från medianvärdet och delade på så sätt in patienterna i hög alternativ låg data.

Trots att personer med high baseline fick en lägre positiv effekt, så hade Reikigruppen signifikant bättre resultat än i övriga grupper.

 

Resultat:

Som diagrammet övan visar så ökade HF HRV mest i Reikigruppen. 

*RR intervall = det parasympatiska nervsystemets påverkan.

 

Känslotillstånd i Likert skala

I studien fick patienterna även gradera hur de upplevde olika känslotillstånd. Man använde en 10-gradig Likert skala före och efter behandlingen. 

I gruppen som mottog Reiki skedde den största positiva förändringen. I gruppen som enbart mottog traditionell behandling i tystnad och med EKG skedde minst förändring. 

 

 

Slutsats:

Reiki skulle kunna hämma emotionell stress och bidra med en lugn, lycklig och avslappnad känsla vid akuta hjärttillstånd. Ytterligare studier kan visa om Reiki kan påverka måendet och tillståndet på längre sikt för dessa patienter.

I rapporten framgår att Reiki är en säker och lättanvänd metod i akuta sammanhang. Inga komplikationer pga Reiki tillkom och inga rapporterades in i efterhand. Reikibehandlingen genomfördes av Reikiutbildade sjuksköterskor på hjärtavdelningen vilket visar att Reiki kan inkorporeras i traditionell sjukvård på ett kostnadseffektivt sätt.

 

Länk: 

Effects of Reiki on Autonomic Activity Early After Acute Coronary Syndrome (jacc.org)

 

Text: Ellinor Häggström & Anna-Sofia Giese Vesterlund

3 tankar om “Reiki hjälper vid akuta hjärttillstånd – Yale-forskningen från 2010

  1. Pingback: Hjälper, till och med, vid extrem stress - Känsla.nu

  2. Pingback: Gör det här om du vill att dörrar ska öppna sig - Känsla.nu

  3. Pingback: Återställning från smällar, chock & efter operation -

Lämna ett svar