Ger Reiki som del av sjukvården på Island

Moberg sjukhus på Island

Två dagar i veckan jobbar Pia på sjukhuset, tre dagar i veckan på det nya vårdhemmet på Island. Pia är en av de som är anställda för att arbeta med Reiki inom vården.

Det var kärleken som fick svenska Pia att emigrera år 2015. Pia lämnade sitt hemland och flyttade till Island för att leva med en barndomsvän som hon återfått kontakten med via Facebook. De hördes och träffades i tre år innan hon tog beslutet att sälja sitt företag och boende för att flytta till Island.

I början tyckte då 55 åriga Pia att det var svårt med språket så hon tog ett enkelt jobb som assistent i köket på en skola för att komma in i samhället. Drömmen var ett få arbeta med Reiki på ett välkänt hälsohem, men då hon kände sig osäker i språket lämnade hon inte ens in en ansökan.

I Sverige hade hon varit frisör och egenföretagare sedan 1980. Men efter att hon gått sin första Reikiutbildning 2006 började även Reikin smyga sig in. Snart blev hon både master i Reiki och Holy Fire.

Bild från Pia

Ger ungefär sex behandlingar om dagen

Pia lägger upp sina dagar själv. En vanlig dag ger hon ungefär sex behandlingar, hon avslutar behandlingen med att patienten får dricka vatten och småprata, men också för att checka av hur de mår. Hon för dokumentation, framförallt för sin egen skull.

Om det är oroligt i ett rum, eller om någon är på väg att gå över, ringer personalen efter Pia. Efter Pia varit där har patienten fått ett inre lugn.

Många gånger ber personalen Pia om hjälp för sin egen skull, men i slutändan har personalen sällan tid att ta emot Reiki själv.

Del av det nya sjukhuset

Pia har varit anställd för att ge Reiki på sjukhus sedan 1:a maj 2022. Ett halvår senare öppnades Moberg, det nya sjukhemmet som strävar efter att vara ett hem där arkitekturen helar, där arbetar Pia tre dagar i veckan. Det är många internationella studiebesök då man är nyfiken arkitekturen i det nya sjukhuset. (Länk till film om sjukhuset)

Länk till artikel om sjukhuset (från vilken bilden är lånad) >

”Det var länge sedan jag gav en full Reikibehandling” berättar Pia som besöker patienterna i deras eget rum. ”Det är mer ben, knä, fötter, armar, händer, nacke, axlar med massage. Man jobbar bara utifrån stunden, mjuka strykningar och mycket massage och lägger in Reiki i det. Eftersom det fungerar på hela jaget, sinnet, kroppen och känslor det är universell livskraft energi”

Henne måste vi ha!
Men hur hamnade Pia på de båda sjukhusen? Jobbet fick hon genom kontakter. Hon hjälpte betydelsefulla personer som hade ingångar till sjukhuset, och på den vägen blev det.

 

Text: Anna-Sofia Giese Vesterlund

Lämna ett svar