Praktiseras Reiki i Kina?

Vi fick ett mail =) 

Jag blev nyfiken på om Reiki praktiseras i Kina, googlade på det och fick fram detta.
 
I Kina används Reiki både för att främja hälsa och för personlig utveckling. Det finns utbildningar och certifieringsprogram tillgängliga för dem som är intresserade av att praktisera och lära sig mer om Reiki. Här är några vanliga sätt som Reiki praktiseras i Kina:
  1. Klassisk Reiki: Klassisk Reiki, baserad på de ursprungliga principerna som utvecklades av Mikao Usui, praktiseras av många utövare i Kina. Det innebär att kanalisera och överföra universell energi genom handpåläggning på olika delar av kroppen för att främja läkning och balans.
  2. Kombination med traditionell kinesisk medicin (TCM): Eftersom Kina har en stark tradition inom kinesisk medicin, integrerar vissa Reiki-utövare principer och metoder från TCM i sin praktik. Det kan innebära att man kombinerar Reiki med akupunktur, moxibustion, örtmedicin eller andra TCM-tekniker för att främja hälsa och energibalans.
  3. Gruppmeditation och energibehandling: I vissa kinesiska städer kan man hitta Reiki-grupper och gemenskaper som samlas för att praktisera gemensamma meditationer och energibehandlingar. Dessa sessioner kan inkludera Reiki-utbyte, där utövare ger och tar emot Reiki-energi från varandra.
  4. Utbildning och certifiering: Det finns utbildningscenter och Reiki-skolor i Kina där intresserade kan lära sig Reiki och bli certifierade utövare. Dessa utbildningar kan omfatta både teoretiska och praktiska komponenter och erbjuder en grundlig förståelse för Reiki-principer och tekniker.
  5. Holistiskt välbefinnande: Reiki används också inom den holistiska hälsobranschen i Kina. Många wellnesscenter, spa och terapikliniker erbjuder Reiki-sessioner som en del av sina tjänster för att främja avslappning, stressreducering och en känsla av inre lugn.

Det är värt att nämna att Reiki-praktiken kan variera mellan olika utövare och regioner i Kina.

 
Det har bedrivits forskning på Reiki i Kina. Forskning om Reiki fokuserar på att utvärdera dess effekter och mekanismer samt att undersöka dess användning inom olika hälsoområden. Här är några exempel på forskning om Reiki som har genomförts i Kina:
  1. Effekter på stress och ångest: Studier har undersökt Reikis effekter på att minska stress och ångest. Resultaten har visat att Reiki kan ge en signifikant minskning av stressnivåer och förbättrad psykologiskt välbefinnande.
  2. Smärtlindring: Forskning har också undersökt Reikis effekt på smärtlindring. Studier har funnit att Reiki kan minska smärtintensiteten och förbättra livskvaliteten hos patienter med kronisk smärta.
  3. Effekter på sömnkvalitet: Forskning har visat att Reiki kan förbättra sömnkvaliteten hos individer som lider av sömnstörningar. Det har rapporterats om en ökning av total sömntid och förbättrad sömnkvalitet efter Reiki-behandlingar.
  4. Immunfunktion: Vissa studier har undersökt Reikis påverkan på immunsystemet. Resultaten tyder på att Reiki kan ha positiva effekter på immunfunktionen genom att öka antalet och aktiviteten hos immunceller.
  5. Psykologiskt välbefinnande: Forskning har också fokuserat på att utvärdera Reikis effekter på det psykologiska välbefinnandet, inklusive minskad depression och förbättrad livskvalitet.

Lämna ett svar