Reiki vid diskbråck

Sammanfattning av pilotstudien ”Effects of Reiki Versus Physiotherapy on Relieving Lower Back Pain and Improving Activities Daily Living of Patients With Intervertebral Disc Hernia

Studien är genomförd i Iran och är ett samarbete mellan Zabol University of  Medical Sciences och Zahedan University of Medical Sciences.  

Läs gärna undersökningen i sin helhet.  https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2515690X18762745  

Svensk sammanfattning: 

Patienter som lider av diskbråck söker hjälp från traditionell vård och kompletterande vård. Studiens syfte är att utvärdera effekten av reiki i jämförelse med fysioteraoi (sjukgymnastik) för att lätta smärtan i nedre delen av ryggen och att underlätta det dagliga livet.   

I den här pilotstudien deltog 60 patienter och de delades slumpvis in i tre grupper. 

Grupp 1) reiki

grupp 2) sjukgymnastik och 

grupp 3) som endast fick smärtstillande preparat. 

(Samtliga patienter fick smärtstillande och därför kan grupp tre ses som en kontrollgrupp.) 

Innan försöken började fick patienterna gradera sin smärta på VAS (Visual Analog Scale) och sedan besvara en enkät. Efter genomförd testperiod fick patienterna besvara samma frågor igen.  

Mellan reikigruppen och gruppen som fick smärtstillande fanns en stor skillnad. Men mellan reikigruppen och sjukgymnastikgruppen fanns ingen skillnad alls när det gällde smärtnivå eller i förbättring i det dagliga livet. Båda metoderna är effektiva för patienter med diskbråck. Man ska dock komma ihåg att reiki är en snabbare och mer kostnadseffektiv behandlingsmetod än sjukgymnastik.  

 

Metod och genomförande:  

Samtliga personer i alla tre grupper mottog smärtstillande preparat. 

Reikigruppen mottog tre (3) st 15-minuters distansreiki på tre förutbestämda dagar. Det var en reikimaster som genomförde distansreikin 

Sjukgymnastikgruppen fick 7-10 behandlingar på 60-90 minuter/gång. Man använde fysisk träning, värmebehandling, nervstimulerande behandling samt stödband för höft och rygg. 

 

Analys och diskussion: 

 Reiki är en kostnadseffektiv och säker metod som inte ger kända biverkninga. Det kan användas som komplement till medicinsk behandling. I framtida studier bör man dock tänka på placeboeffekten och även använda en kontrollgrupp. 

 

 

 

2 tankar om “Reiki vid diskbråck

 1. Avatar
  Gun Moss Bjerling says:

  Återigen en Reikistudie där jämförelsen inte är rättvis. Reikigruppen fick endast 3 x 15 minuter Reiki, medan tiden hos fysioterapeut var minst 7 x 60 minuter. Ändå gav Reiki lika bra resultat! Undrar vad som skett om Reikitiden varit lika lång som hos fysioterapeuten? Ibland verkar det som att det är uppgjort så för att Reikin inte ska få visa för bra resultat.

  • Avatar
   Anna-Sofia Giese Vesterlund says:

   Om man kan få samma resultat på 1/4 av tiden och på hälften av gångerna, är inte det ett tecken på att det är superbra? Visst är det intressant att man undersökt distansreiki (där energin ofta går fram snabbare) än en klassisk Reikibehandling med handpåläggning?

   Vilken tidsvinst om sjukvårdspersonal skulle kunna skicka reiki till alla sina patienter samtidigt (på bara 15 minuter) istället för att behöva lägga en timmes behandling på var och en av dem? Detta innebär att det inte finns något fog för argumentet: Reiki tar för lång tid så det är inget vi har tid med. Mycket intressant!

Lämna ett svar