Reiki vid förlossningskador

Sammanfattning av utvärdering/studie av ”Effects of Reiki on Pain and Anxiety in Women Hospitalized for Obstetrical and Gynecological Related Conditions”.  

Winnie Palmer Hospital for Women and Babies och Center for Nursing Research, 2020 

Ta del av originalartikelns sammanfatttning här:  

Effects of Reiki on Pain and Anxiety in Women Hospitalized for Obstetrical- and Gynecological-Related Conditions – Ann Bondi, Tina Morgan, Susan B. Fowler, 2020 (sagepub.com) 

Sammanfattning: 

Syftet med studien är att utvärdera reikins effekt när det gäller smärta och oro hos kvinnor som vårdas för underlivsproblem pga förlossningsskador som uppkommit före, under och efter förlossning. 

I studien har man använt Likert-skalan där t ex smärta graderas på en 10-gradig skala.  

I studien deltog kvinnor över 18 år som uppgav att de kände smärta eller oro. Samtliga vårdades på avdelning och samtliga hade tillgång till en reikiutövare. De allra flesta kvinnorna som deltog hade aldrig provat reiki förut.   

Reikisessionerna var 25 minuter långa och patienterna låg till sängs i sina rum under behandlingen. Reikiutövarna hade reiki 1, 2 eller 3 (Master) och man använde sig av reikins standardpositioner. 

 

(En förklaring till ovanstående bilder kan behövas. Här redovisas skillnaderna mellan de två reikisessionerna. Dvs. Om en patient uppgav en 10 på smärtskalan innan reiki och sedan en 7 på skalan efter reikin så har den upplevda smärtan sjunkit med 3 enheter. Denna klient läggs alltså till på stapel ”3” på ”Value of Reported Pain Reduction”. Om en klient uppgav 8 på oro-skalan och sedan 3 efter reikin så har denne fått en orosdämpande effekt på 5 enheter. Den klienten presenteras i stapel 5 på ”Value of Reported Anxiety Reduction”.) 

 

Resultat:  

122 patienter deltog i studien och 299 reikisessioner genomfördes. Vissa sessioner ströks ur undersökningen pga olika anledningar.  

Dessa 199 sessioner visade att: 

  • 92 % av kvinnorna upplevde mindre smärta efter reikin. 
  • 96 % av kvinnorna kände mindre oro efter reiki. 

Som en del av undersökningen fanns också en öppen fråga där kvinnorna fritt kunde besvara frågan om reikins långvariga effekter. 101 kvinnor besvarade frågan och 90 % av dem uppgav att reikin hjälpte dem även efter sessionens slut. 

Sammanfattningsvis visar studien en statistisk och klinisk skillnad i både smärta och oro hos kvinnorna. Det verkar som om reiki ger en stor orosdämpande effekt 

 

 

 

Lämna ett svar